Januárová zima v Šalgočke

VZN č. 2/2014 o miestnych poplatkoch

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch vydáva pre územie obce Šalgočka toto VZN o miestnych poplatkoch.

VZN o miestnych poplatkoch na rok 2015 (.pdf)

VZN č. 1/2014 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Šalgočka. Obec Šalgočka na svojom území ukladá tieto miestne dane:

  • daň z nehnuteľností
  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje
  • daň za jadrové zariadenie

VZN o miestnych daniach a TKO na rok 2015 (.pdf)

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou Zemianske Sady pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016, ktorý sa uskutoční v piatok 16.1.2015 od 14:00 do 17:00. Tešíme sa na Vás 🙂

Pozvánka na zápis do 1. ročníka Základnej školy (.pdf)
Zápis do 1. ročníka Základnej školy – informačný leták (.pdf)

Zoznam faktúr 2015

Obec Šalgočka zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2015.

Číslo faktúryDodávateľPredmetSuma vr. DPHDátum prijatiaDátum úhradyPoznámka
1.1.2015Exprestech, s. r. o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412Internet za 1/201520.67.1.201521.1.2015VS 150109
1.2.2015Pavol Halanda Michal nad Žitavou IČO: 40351467Licencia na program Orfeus - cintorín687.1.201522.1.2015VS 2015004
1.3.2015Ing. Štefan Müller Galanta IČO: 323586286. splátka za vypracovanie projektovej dokumentácie - zníženie energetickej náročnosti KD5609.1.201522.1.2015VS 05012015
1.4.2015Orange Slovensko, a.s., Bratislava IČO: 35697270Mobil za 1-2/20153012.1.201521.1.2015VS 0247749112
1.5.2015SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256Elektrina za 1/201565416.1.201521.1.2015VS 502512558
201501/2015Orange Slovensko a.s., Bratislava IČO: 35697270Dobropis k službám za mobil519.1.201521.1.2015VS 2270226934
201502/2015O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava IČO: 35848863Dobropis k službám za mobil3919.1.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 3280117212
1.6.2015SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256Plyn za 01/201547822.1.201523.2.2015VS 726324799
1.7.2015Jozef Šípka Pusté Sady IČO: 44798199Montáž svietidla a káblov973.9729.1.201525.2.2015VS 732014
1.8.2015Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 35742364Prenájom rohoží 12.2014/01.201526.3230.1.201523.2.2015VS 1505533
1.9.2015Exprestech, s. r. o., Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412Internet 02/201520.62.2.201523.2.2015VS 150888
1.10.2015Jozef Šípka Pusté Sady IČO: 44798199Demontáž Vianočného osvetlenia100.82.2.201523.2.2015VS 112015
1.11.2015SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256Plyn za 02/20154633.2.201523.2.2015VS 7184947654
1.12.2015Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361Služby za 01/20157705.2.201523.2.2015VS 102015
13/2015SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256Elektrina za 02/20156545.2.201523.2.2015VS 502587456
14/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Uloženie odpadu za 01/2015227.36.2.201525.2.2015VS 150066
15/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Vývoz TKO za 01/2015216.416.2.201525.2.2015VS 150027
16/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Vrecia na plasty za 01/201510.26.2.201523.2.2015VS 150042
17/2015VAŠA Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 356883813Stravné lístky2369.2.20159.2.2015VS 1540001963
18/2015Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469Telefón za 01/201520.339.2.201523.2.2015VS 9770486450
19/2015O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 01/20153.4210.2.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1091887815
20/2015Orange Slovensko a.s., Bratislava IČO: 35697270Mobil za 2-3/20153011.2.201523.2.2015VS 0247749112
201503/2015Orange Slovensko a.s., Bratislava IČO: 35697270Dobropis k službám za mobil519.2.201523.2.2015VS 0247749112
21/2015MAXNETWORK, s.r.o. , Veľké Uľany IČO: 36250481Dodávka a montáž kamerového systému1604.6620.2.201525.2.2015VS 201500462
22/2015MAXNETWORK, s.r.o. , Veľké Uľany IČO: 36250481Dodávka a montáž kamerového systému8023.320.2.201526.2.2015VS 201500841
23/2015SOZA BratislavaLicencia na verejné použitie hudobných diel20.423.2.201523.2.2015VS 2151104715
24/2015SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256Upomienka za plyn325.2.201525.2.2015VS 3180122231
25/2015Exprestech s.r.o, Vinohrady n. Váhom IČO: 36719412Internet za 03/201520.62.3.201523.3.2015VS 151691
26/2015Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 35742364Prenájom rohoží za 26. 01. - 22. 02. 201522.062.3.201523.3.2015VS 1511614
27/2015Ing. Oto Sedláček Hlohovec IČO: 40372057Farba pre KD38.52.3.201523.3.2015VS 2015023
28/2015SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256Plyn za 03/20152013.3.201523.3.2015VS 7238322803
29/2015SPP a.s., Bratislava IČO: 35815256Elektrina za 03/20156544.3.201523.3.2015VS 503563756
30/2015Jozef Bábik-BAB Consult Bratislava IČO: 40657141Upresňovanie dokumentácie a vykonávanie odbornej prípravy v oblastiach CO za 1.štvrťrok 20152504.3.201523.3.2015VS 42015
31/2015Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361Služby za 02/2015804.3.201523.3.2015VS 242015
32/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Vývoz skla za 02/201542.426.3.201523.3.2015VS 150163
33/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Vývoz TKO za 02/2015216.416.3.201523.3.2015VS 15016
34/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Predaj vriec za 02/20158.166.3.201523.3.2015VS 150182
35/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Uloženie odpadu na skládke odpadov za 02/2015209.76.3.201523.3.2015VS 150227
36/2015O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 02/20153.6610.3.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1093923411
37/2015Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469Telefón za 02/201519.9910.3.201523.3.2015VS 0771460742
38/2015WebSupport, s.r.o. Bratislava IČO: 36421928Hosting web stránky od 19.03.2015 do 18.03.201635.8611.3.20159.3.2015VS 115025003
39/2015Orange Slovensko a.s., Bratislava IČO: 35697270Mobil za 3-4/20153011.3.201523.3.2015VS 0247749112
40/2015DUBA JOZEF - Kominárstvo Veľká Mača IČO 402159689Kominárske práce24.812.3.201523.3.2015VS 202015
201504/2015Orange Slovensko a.s., Bratislava IČO: 35697270Dobropis k službám za mobil516.3.201523.3.2015VS 2278391224
41/2015WebSupport, s.r.o. Bratislava IČO: 36421928Doména web stránky od 29.03.2015 do 28.03.201514.7618.3.201516.3.2015VS 115027472
42/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Nákup DIN nádob208.825.3.201520.4.2015VS 150333
43/2015Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 35742364Prenájom rohoží za 23.02.2015 - 22.03.201526.3230.3.201520.4.2015VS 1517739
44/2015Infoera, s. r. o., Pata IČO: 46009604Toner40.9931.3.201520.4.2015VS 20150035
45/2015Jozef Sobek Šalgočka IČO: 47229608Práce na ihrisku za 03/201533031.3.201520.4.2015VS 042015
46/2015SLOVGRAM Bratislava IČO: 17310598Oprávnenie na výkon kolektívnej správy podľa Autorského zákona33.531.3.201520.4.2015VS 1506533
47/2015Jozef Šípka Pusté Sady IČO 44798199Elektroinštalačné práce v kuchyni obecného úradu105.641.4.201520.4.2015VS 352015
48/2015Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412Internet za 04/201520.61.4.201520.4.2015VS 152518
49/2015SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256Plyn za 04/20152012.4.201520.4.2015VS 7233340741
50/2015SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256Elektrina za 04/20156547.4.201521.4.2015VS 504542515
51/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Uloženie odpadu na skládke odpadov za 03/2015388.67.4.201521.4.2015VS 150428
52/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Vývoz TKO za 03/2015324.617.4.201521.4.2015VS 150387
53/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 43100644Vrecia na plasty za 03/201520.47.4.201520.4.2015VS 150382
54/2015Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361Práce pre obec za 03/20154418.4.201521.4.2015VS 422015
55/2015Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35697270Mobil za 04-05/201530.29.4.201520.4.2015VS 0247749112
56/2015Dušan Mesároš Šalgočka IČO 41591887Rekonštrukcia kuchyne5609.4.201521.4.2015VS 22015
57/2015Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469Telefón za 03/201520.929.4.201520.4.2015VS 0772415703
58/2015Ing. Július Olah - OLAH-PROS Matúškovo IČO: 14066262Oprava kosačky294.499.4.201521.4.2015VS 20150021
59/2015SOMO - Peťovský Jozef Horné Trhovište IČO: 33431256Práce technika PO a BOZP29410.4.201521.4.2015VS 150065
60/2015VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 35683813Stravné lístky23610.4.201510.4.2015VS 1540004384
61/2015O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 03/20153.4210.4.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1095945588
201505/2015Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35697270Dobropis k službám za mobil513.4.201520.4.2015VS 2282413542
62/2015Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa IČO: 36550949Vodné za 01-03/20152.5913.4.201520.4.2015VS 8530016636
63/2015Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa IČO: 36550949Vodné za 01-03/20151.313.4.201520.4.2015VS 8530016655
64/2015Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa IČO: 36550949Vodné za 01-03/201549.2613.4.201520.4.2015VS 8530016654
65/2015Infoera, s.r.o. Pata IČO: 46009604IT služby2417.4.201520.4.2015VS 20150044
66/2015Infoera, s.r.o. Pata IČO: 46009604Kancelársky papier40.527.4.201521.5.2015VS 20150049
67/2015Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364Prenájom rohoží 23. 03. - 19. 04. 201517.827.4.201521.5.2015VS 1523824
68/2015Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412Internet za 05/01520.64.5.201521.5.2015VS 153377
69/2015Univerzálna chránená dielňa, s.r.o. Piešťany IČO: 47033762Nálepky na smetné nádoby157.56.5.201521.5.2015VS 20150004
70/2015SPP, a.s. Bratislava IČO: 35815256Zemný plyn za 05/20152016.5.201521.5.2015VS 7238346432
71/2015SPP. a.s. Bratislava IČO: 35815256Elektrina za 05/20156546.5.201521.5.2015VS 505521434
72/2015Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361Práce pre obec za 04/20151656.5.201521.5.2015VS 612015
73/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Vrecia na plasty za 04/201520.47.5.201521.5.2015VS 150602
74/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Uloženie odpadu na skládke odpadov za 04/2015427.447.5.201521.5.2015VS 150666
75/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Jazdný výkon za 04/2015104.047.5.201521.5.2015VS 150667
76/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Vývoz skla za 04/201542.427.5.201521.5.2015VS 150583
77/2015Orange Slovensko, a.s., Bratislava IČO: 35697270Mobil za 05-06/201525.5911.5.201521.5.2015VS 0247749112
201506/2015Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35697270Dobropis k službám za mobil511.5.201522.5.2015VS 2286544453
78/2015O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 04/20153.6811.5.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1097919484
79/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Vývoz TKO za 04/2015216.4111.5.201521.5.2015VS 150587
80/2015Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763169Telefón za 04/201519.9911.5.201521.5.2015VS 7773389398
81/2015Ing. Ľubica Lazová Mníchová Lehota IČO: 33169535Postrek na burinu118.9712.5.201512.5.2015VS 2015101577
82/2015Peter Dreck, s. r. o. Kostelec na Hané IČO: 25306448Klobúky47.8415.5.201515.5.2015VS 515106916
83/2015Ing. Viera Karádyová Ružindol IČO: 34619038Archivácia dokumentov60021.5.201522.6.2015VS 2015008
84/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Kosenie trávy v obci za 05/201561.222.5.201522.6.2015VS 150781
85/2015Maxnetwork, s. r. o. Veľké Úľany IČO: 36250481Inštalácia kamery68.0425.5.201522.6.2015VS 201502166
86/2015Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364Prenájom rohoží za 04-05/201526.3225.5.201522.6.2015VS 1529880
87/2015RegionPRESS Trnava IČO: 36252417Inzerát v časopise Hlohovecko-Sereďsko65.8425.5.201525.5.2015VS 786150103
88/2015Maxnetwork, s. r. o. Veľké Úľany IČO: 36250481Modifikácia softwaru-kamery68.0427.5.201522.6.2015VS 201502176
89/2015Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412Internet za 06/201520.61.6.201522.6.2015VS 154264
90/2015SPP. a.s. Bratislava IČO: 35815256Plyn za 06/20152012.6.201522.6.2015VS 7263332738
91/2015Jozef Bábik - BAB Consult Bratislava IČO: 40657141Upresňovanie dokumentácie CO za 2. štvrťrok 20152503.6.201522.6.2015VS 182015
92/2015SPP. a.s. Bratislava IČO: 35815256Elektrina za 06/20156543.6.201522.6.2015VS 506503132
93/2015Asseco Solutions, a.s. Bratislava IČO: 00602311Servisné práce27.93.6.201522.6.2015VS 215050400
94/2015XM Net s.r.o. Topoľčany IČO: 47754095Pracovné pomôcky32.53.6.201529.5.2015VS 150100047
95/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Vrecia na plasty za 05/201520.45.6.201522.6.2015VS 150807
96/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Vývoz TKO za 05/2015216.415.6.201522.6.2015VS 150812
97/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Uloženie odpadu na skládke odpadov za 05/2015255.165.6.201522.6.2015VS 150852
98/2015Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763169Telefón za 05/201519.998.6.201522.6.2015VS 2774342353
99/2015Majka Vincent Šalgočka IČO: 30109361Práce pre obec za 05/20151708.6.201523.6.2015VS 752015
100/2015Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35697270Mobil za 06-07/2015309.6.201522.6.2015VS 2290174224
201507/2015Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35697270Dobropis k službám za mobil510.6.201522.6.2015VS 2290742033
101/2015O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 05/20153.1210.6.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1100734934
102/2015Maxnetwork, s. r. o. Veľké Úľany IČO: 36250481Oprava kamier68.0417.6.201523.6.2015VS 201502604
103/2015iToilets, s.r.o. Nitra IČO: 45310921Prenájom mobilnej kabíny7817.6.201522.6.2015VS 15100242
104/2015VAŠA Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 35683813Stravné lístky268.9618.6.201518.6.2015VS 1540006891
105/2015JURA audit, s.r.o. Bratislava IČO: 36237213Overenie účtovenej závierky za rok 201440019.6.201523.6.2015VS 150100069
106/2015Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa IČO: 36550949Vodné za 04-06/20153.8922.6.201522.6.2015VS 8530032614
107/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Kosenie trávy za 06/201563.9122.6.201523.6.2015VS 150949
108/2015Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364Prenájom rohoží za 05-06/201530.5822.6.201523.6.2015VS 1536130
109/2015SOMO-PEŤOVSKÝ Horné Trhovište IČO: 33431256Zdravotný dohľad PO, BOZP18029.6.201520.072015VS 150128
110/2015NIS SR, a.s. Bratislava IČO: 3575129112. mesačná licencia do NIS SR15629.6.201523.6.2015VS 201521216
111/2015Volf Ján Bratislava IČO: 1020204438Tovar na družobný deň37.9630.6.20151.7.2015VS 2015002027
112/2015EXPRESECH, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412Internet za 07/201520.61.7.201520.7.2015VS 155173
113/2015SPP Bratislava IČO: 35815256Plyn za 07/20152012.7.201520.7.2015VS 724337758
114/2015IVES Košice Košice IČO: 00162957Licencia na program za 07-12/2015233.022.7.201523.6.2015VS 5570019670
115/2015Victory sport, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35774282Trofeje na družobný deň124.462.7.20152.7.2015VS 0011011065
116/2015SPP Bratislava IČO: 35815256Elektrina za 07/20156546.7.201520.7.2015VS 506586830
117/2015Infoera s.r.o. Pata IČO: 46009604Toner do tlačiarne38.46.7.201520.7.2015VS 20150074
118/2015Infoera s.r.o. Pata IČO: 46009604IT služby za 06/201526.46.7.201520.7.2015VS 20150075
119/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Uloženie odpadu na skládke odpadov za 06/2015252.228.7.201520.7.2015VS 151094
120/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Vývoz TKO za 06/2015216.418.7.201520.7.2015VS 151025
121/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Vývoz Skla za 06/201542.428.7.201520.7.2015VS 151041
122/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Vrecia na plasty za 06/201520.48.7.201520.7.2015VS 151020
123/2015Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469Telefón za 06/201520.169.7.201520.7.2015VS 2775293078
124/2015Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270Mobil za 07-08/2015309.7.201520.7.2015VS 2294384449
201508Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270Dobropis k službám za mobil59.7.201520.7.2015VS 2294961004
125/2015O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863SMS za 06/20153.129.7.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1102707949
126/2015Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa IČO: 36550949Vodné za 04-06/201558.3314.7.201520.7.2015VS 8530041368
127/2015Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa IČO: 36550949Vodné za 04-06/201511.6614.7.201520.7.2015VS 8530041369
128/2015Vincent Majka Šalgočka IČO: 30109361Práce pre obec za 06/201517014.7.201520.7.2015VS 812015
129/2015Ing. Julius OLAH-OLAH-PROS Matúškovo IČO: 14066262Súčiastky na kosačku38.0216.7.201520.7.2015VS 20150065
130/2015VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 35683813Stravné lístky400.820.7.201520.7.2015VS 1540008230
131/2015Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364Prenájom rohoží za 06-07/201526.3221.7.201520.8.2015VS 1542127
132/2015Jozef ŠMRHOLA-OLYMP Santovka IČO: 32581190Trofeje na stolnotenisový turnaj3531.7.201520.8.2015VS 008442015
133/2015Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412Internet za 08/201520.63.8.201520.8.2015VS 156090
134/2015SPP, a.s. Bratislava IČO: 35815256Plyn za 08/20152013.8.201520.8.2015VS 7238412735
135/2015SPP, a.s. Bratislava IČO: 35815256Elektrina za 08/20156545.8.201520.8.2015VS 507572354
136/2015RM-S Market, o.c.p., a.s. Bratislava IČO: 35799072Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP15.9411.8.201520.8.2015VS 2015500069
137/2015Vincent Majka Šalgočka IČO: 30109361Práce pre obec za 07/201510511.8.201520.8.2015VS 1022015
138/2015O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 07/20153.7211.8.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1104806843
139/2015Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270Mobil za 08-09/20153011.8.201520.8.2015VS 2298610422
201509Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270Dobropis k službám za mobil511.8.201520.8.2015VS 2299190120
140/2015Infoera, s.r.o. Pata IČO: 46009604Toner41.0417.8.201520.8.2015VS 20150091
141/2015Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364Prenájom rohoží za 07-08/201522.0617.8.201520.8.2015VS 1547812
142/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Drvenie drevenej hmoty105.9117.8.201520.8.2015VS 151400
143/2015Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469Telefón za 07/201519.9917.8.201520.8.2015VS 4776246455
144/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Vývoz TKO za 07/2014216.4117.8.201520.8.2015VS 151235
145/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Vrecia na plasty za 07/201540.817.8.201520.8.2015VS 151249
146/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Uloženie odpadu na skládke odpadov za 07/2015238.2917.8.201520.8.2015VS 151335
147/2015MAXNETWORK, s.r.o. Veľké Úľany IČO: 36250481Nastavenie kamery68.0427.8.201521.9.2015VS 201503571
148/2015Ing. Július Oláh Matúškovo IČO: 14066262Pracovné náradie - AČ24927.8.201512.8.2015VS 20150074
149/2015Ing. Július Oláh Matúškovo IČO: 14066262Pracovné náriadie - AČ36.927.8.201512.8.2015VS 20150075
150/2015Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412Internet za 09/201520.62.9.201521.9.2015VS 157024
151/2015SPP, a.s. Bratislava IČO: 35815256Plyn za 09/20152013.9.201521.9.2015VS 7248414006
152/2015Agrowelt, s. r. o. Dvorníky nad Váhom IČO: 36253472Oprava kosačky93.93.9.201521.9.2015VS Z20154031
153/2015BAB Poradenstvo, s. r. o., Bratislava IČO: 44021267CO dokumentácia za 09/2015903.9.201521.9.2015VS 92015
154/2015Jozef Bábik - BAB CONSULT Bratislava IČO: 40657141CO dokumentácia za 07-08/20151603.9.201521.9.2015VS 392015
155/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644Nákup vriec na plasty za 08/201520.47.9.201521.9.2015VS 151467
156/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644vývoz skla za 08/201542.427.9.201521.9.2015VS 151479
157/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644vývoz tuhého odpadu za 08/2015324.617.9.201521.9.2015VS 151483
158/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644uloženie odpadu na skládke za 08/2015434.787.9.201521.9.2015VS 151554
159/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644jazdný výkon za 08/201526.867.9.201521.9.2015VS 151555
160/2015Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270mobil za 09-10/2015309.9.201521.9.2015VS 2302841588
161/2015SPP, a.s. Bratislava IČO: 35815256elektrina za 09/20156549.9.201521.9.2015VS 508559532
162/2015Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469telefón za 08-09/201519.999.9.201521.9.2015VS 1777197142
201510Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270dobropis k službám za mobil510.9.201521.9.2015VS 2303421784
163/2015Vincent Majka Šalgočka IČO: 30109361služby za 08/20156011.9.201521.9.2015VS 1172015
164/2015Vincent Majka Šalgočka IČO: 30109361Likvidácia starej skládky5265.611.9.201516.09.2015 265,60 € 13.10.2015 5000,- €VS 1182015
165/2015Lindström, s.r.o. Trnava IČO: 35742364prenájom rohoží 08-09/201526.3214.9.201521.9.2015VS 1553737
166/2015O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 08/20153.1817.9.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1107007428
167/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644kosenie trávy v obci 09/201572.0521.9.201521.9.2015VS 151631
168/2015Color Print - Károly Ladislav Váhovce IČO: 17594472tričká na Družobný deň458.6424.9.201524.9.2015VS 2015051
169/2015Agrowelt, s. r. o. Dvorníky nad Váhom IČO: 36253472oprava vysávača lístia45.2224.9.20157.10.2015VS 20154040
170/2015Nemetz, s. r. o. Sereď IČO: 36291501oprava chladničky18.4828.9.20157.10.2015VS 2015161
171/2015Wolters Kluwer, s. r. o. Bratislava IČO: 31348262predplatné časopisu ROPO a OBCÍ7528.9.201521.9.2015VS 8101575180
172/2015Poradca, s. r. o. Žilina IČO: 36371271predplatné aktualizácií 201671.229.9.201521.9.2015VS 52567282
173/2015Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412internet za 10/201520.61.10.201520.10.2015VS 157980
174/2015SOMO - Peťovský Jozef Horné Trhovište IČO: 33431256výkon prác PO a BOZP za III. štvrťrok 20151802.10.201520.10.2015VS 150210
175/2015SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256plyn za 10/20152012.10.201520.10.2015VS 7125268470
176/2015Infoera, s.r.o. Pata IČO: 46009604kancelársky papier68.42.10.201520.10.2015VS 20150113
177/2015ALGAIL, s. r. o. Jelka IČO: 44743025služba externého manažmentu k digitalizácii kamerového systému11705.10.20157.10.2015VS 0512015
178/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644nákup vriec na plasty za 09/201512.246.10.201520.10.2015VS 151688
179/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644vývoz tuhého odpadu za 09/2015216.416.10.201520.10.2015VS 151694
180/2015KOMPLEX, s.r.o. Pusté Sady IČO: 34100644uloženie odpadu na skládke za 09/2015311.616.10.201520.10.2015VS 151732
181/2015SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256elektrina za 10/2015366.10.2015súvisí s dobropisom č. 201512VS 509549348
182/2015Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469telefón za 09-10/201521.268.10.201520.10.2015VS 3778141803
183/2015Infoera, s.r.o. Pata IČO: 46009604IT služby za 09/201552.88.10.201520.10.2015VS 20150119
184/2015Vincent Majka Šalgočka IČO: 30109361služby za 09/20152758.10.201520.10.2015VS 1322015
185/2015Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270mobil za 10-11/2015309.10.201520.10.2015VS 0247749112
186/2015O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 09/20152.8812.10.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1109859523
201511Orange Slovensko a.s. Bratislava IČO: 35697270dobropis k službám za mobil512.10.201520.10.2015VS 2307675190
187/2015Agnesa Búsová Tomášikovo IČO: 48160407odborná činnosť na digitalizáciu kamerového systému95012.10.201520.10.2015VS 252014
188/2015SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256elektrina za 10/20152413.10.201520.10.2015VS 509549433
189/2015Lindström, s. r.o. Trnava IČO: 35742364prenájom rohoží za 09-10/201530.5813.10.201520.10.2015VS 1559969
190/2015Agrowelt, s. r. o. Dvorníky nad Váhom IČO: 36253472oprava kosačky379.3213.10.201520.10.2015VS 20154043
201512SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256doprobis k faktúre 181/20153613.10.2015súvisí s DF 181/2015VS 509549423
191/2015Cassis Consult, s. r. o. Bratislava IČO: 35882115Odmena na projekt: Zníženie energet. náročnosti KD30022.10.201522.10.2015VS 415140
192/2015ZSVS, a. s. Šaľa IČO: 36550949Vodné 06-09/201524.6222.10.201522.10.2015VS 8530057434
193/2015ZSVS, a. s. Šaľa IČO: 36550949Vodné 07-09/201538.8922.10.201522.10.2015VS 8530057465
194/2015ZSVS, a. s. Šaľa IČO: 36550949Vodné 07-09/201523.3322.10.201522.10.2015VS 8530057466
195/2015Maxnetwork, s. r. o. Veľké Úľany IČO: 36250481Kamerový systém III. etapa14544022.10.201526.10.2015VS 201504518
196/2015Exprestech, s. r. o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412Internet za 11/201520.62.11.201520.11.2015VS 158949
197/2015Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava IČO: 36361518Poplatok za pripojenie elek. odberného miesta16.782.11.201526.10.2015VS 200026005326
198/2015Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava IČO: 36361518Poplatok za pripojenie elek. odberného miesta16.782.11.201526.10.2015VS 200026005327
199/2015Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava IČO: 36361518Poplatok za pripojenie elek. odberného miesta16.782.11.201526.10.2015VS 200026005328
200/2015SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256Plyn za 11/20152013.11.201520.11.2015VS 7135251953
201/2015Vincent Majka Šalgočka IČO: 30109361Služby za 10/20151444.11.201520.11.2015VS 1452015
202/2015SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256elektrina za 11/2015244.11.201520.11.2015VS 510540713
203/2015Križanová Mária Trnava IČO: 33201463čistiace prostriedky895.11.20156.11.2015VS 262015
204/2015Orange, a. s. Bratislava IČO: 35697270mobil za 11-12/2015309.11.201520.11.2015VS 0247749112
205/2015Vaša Slovensko, a. s. Bratislava IČO: 35683813stravné lístky268.969.11.20159.11.2015VS 1540012494
206/2015Slovak Telekom, a. s. Bratislava IČO: 35763469telefón za 10-11/201522.039.11.201520.11.2015VS 7779126957
207/2015Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 35742364prenájom rohoží za 10/201530.589.11.201520.11.2015VS 1566009
208/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644vývoz skla za 10/201542.429.11.201520.11.2015VS 151918
209/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644vývoz tuhého odpadu za 10/2015216.419.11.201520.11.2015VS 151922
210/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644uloženie odpadu na skládke za 10/2015312.359.11.201520.11.2015VS 151996
211/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644jazdný výkon za 10/201530.249.11.201520.11.2015VS 151997
201513Orange, a. s. Bratislava IČO: 35697270dobropis k službám za mobil510.11.201520.11.2015VS 2311939809
212/2015O2 Slovakia, a. s. Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 10/20154.0811.11.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1111936421
213/2015Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák Koprivnica IČO: 41231082chladnička910.813.11.201520.11.2015VS 151069
214/2015COOP Jednota Galanta IČO: 00168840Nákupné poukážky pre dôchodcov43024.11.20159.12.2015VS 210215050
215/2015Infoera, s. r. o. Pata IČO: 46009604tonery46.5626.11.20159.12.2015VS 20150141
216/20153MH, s. r. o. Galanta IČO: 36790095redizajn obecnej stránky18030.11.20159.12.2015VS 20150394
217/2015Exprestech, s. r. o. Vinohrady nad Váhom IČO: 36719412internet za 12/201520.61.12.201518.12.2015VS 159949
218/2015SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256plyn za 12/20152012.12.201518.12.2015VS 7243507296
219/2015Vodotechnik, s. r. o. Hlohovec IČO: 46888209vodoinštalačný materiál a radiátory1392.343.12.20159.12.2015VS 150054
220/2015Hrotík Roman Pusté Sady IČO: 43712274práce na vykurovacom systéme4503.12.20159.12.2015VS 132015
221/2015BAB Poradenstvo, s. r. o. Bratislava IČO: 44021267upresňovanie dokumentácie v oblasti CO za 4. štvrťrok 20152504.12.201518.12.2015VS 152015
222/2015SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256elektrina za 12/2015244.12.201518.12.2015VS 512534521
223/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644vývoz tuhého odpadu za 11/2015216.414.12.201518.12.2015VS 152121
224/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644nákup vriec na plasty za 11/201528.564.12.201518.12.2015VS 152137
225/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644uloženie odpadu na skládke za 11/2015241.964.12.201518.12.2015VS 152182
226/2015Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 35742364Prenájom rohoží za 11/201517.88.12.201518.12.2015VS 1572089
227/2015Vincent Majka Šalgočka IČO: 30109361vývoz žumpy, zber plastov, odvoz lístia, podhŕňanie kompostoviska za 11/2015204.178.12.201518.12.2015VS 1542015
228/2015Orange, a. s. Bratislava IČO: 35697270mobil za 12/2015-01/2016309.12.201518.12.2015VS 0247749112
229/2015Slovak Telekom, a. s. Bratislava IČO: 35763469telefón za 11-12/201520.269.12.201518.12.2015VS 9780035712
230/2015O2 Slovakia, a. s. Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 11/20153.729.12.2015súvisí s dobropisom č. 201502VS 1114103048
201514Orange, a. s. Bratislava IČO: 35697270dobropis k službám za mobil510.12.201518.12.2015VS 2316213183
231/2015Jozef Šípka Pusté Sady IČO: 44798199Montáž a oprava vianočného osvetlenia v obci938.2110.12.201518.12.2015VS 1442015
232/2015PPAM Projektovo inžinierska kancelária Ing. Peter Arpáš Malý Lapáš IČO: 117799261. platba za vypracovanie PD chodníky90010.12.201521.12.2015VS 2015032
233/2015Západoslovenská vodárenská spol. Šaľa IČO: 36550949vyjadrovacia činnosť k projektu na chodníky8.2817.12.201517.12.2015VS 3015650745
234/20153MH, s. r. o. Galanta IČO: 36790095služby za rok 201538418.12.201518.12.2015VS 20150423
235/2015Happy Foto, s. r. o. Púchov IČO: 36335690kalendáre273.921.12.20159.12.2015VS 0116718105
236/2015Roman Bako Stolárstvo Pusté Sady IČO: 44928734Rekonštrukcia podlahy v KD2395.9222.12.201522.12.2015VS 172015
237/2015Asseco Solutions, a. s., Bratislava IČO: 00602311program dane a poplatky r. 2016122.4511.1.201618.12.2015VS 215121297
238/2015SOMO - Peťovský Jozef Horné Trhovište IČO: 33431256práce PO a BOZP za IV. štvrťrok 201518011.1.201620.1.2016VS 150280
239/2015Lindström, s. r. o. Trnava IČO: 35742364prenájom rohoží za 12/201529.711.1.201620.1.2016VS 1577951
240/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644uloženie odpadu na skládke za 12/2015215.5712.1.201620.1.2016VS 152451
241/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644vývoz tuhého odpadu za 12/2015216.4112.1.201620.1.2016VS 152328
242/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644vývoz skla za 12/201542.4212.1.201620.1.2016VS 152352
243/2015Komplex, s. r. o. Pusté Sady IČO: 34100644nákup vriec na plasty za 12/201510.212.1.201620.1.2016VS 152343
244/2015Slovak Telekom, a. s. Bratislava IČO: 35763469telefón za 12/2015 - 01/201616.2112.1.201620.1.2016VS 9780949004
245/2015O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava IČO: 35848863SMS služby za 12/2015313.1.201620.1.2016VS 1117078495
246/2015Vincent Majka Šalgočka IČO: 30109361vývoz plastov a železa za 12/20156014.1.201620.1.2016VS 1632015
247/2015ZSVS, a. s. Šaľa IČO: 36550949vodné za 10-12/20157.7815.1.201620.1.2016VS 8530079799
248/2015ZSVS, a. s. Šaľa IČO: 36550949vodné za 10-12/201514.2615.1.201620.1.2016VS 8530079778
249/2015ZSVS, a. s. Šaľa IČO: 36550949vodné za 10-12/201522.0315.1.201620.1.2016VS 8530079798
201515SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256preplatok plynu za r. 2015960.7215.1.2016VS 7420222965
201516SPP, a. s. Bratislava IČO: 35815256preplatok elektriny za r. 2015954.0420.1.2016VS 302601677
250/2015Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava IČO: 36361518pripojovací poplatok16.7825.1.2016súvisí s DF 199/2015VS 121498478
251/2015Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava IČO: 36361518pripojovací poplatok16.7825.1.2016súvisí s DF 198/2015VS 121498479
252/2015Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava IČO: 36361518pripojovací poplatok16.7825.1.2016súvisí s DF 197/2015VS 121498477

Farské oznamy od 4. do 11. januára 2015

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 2. nedeľu po narodení Pána od 4. do 11. januára 2015

Farské oznamy od 4. do 11. januára 2015 (.pdf)