Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2013 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2012, správa kontrolórky obce
  4. Návrh zmeny územného plánu obce
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica 15.03.2013 (.docx)
Uznesenie 15.03.2013 (.docx)

Stavanie Mája

Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke Vás srdečne pozývajú na tradičné stavanie MÁJA pri Kultúrnom dome v Šalgočke dňa 30. 4. 2013 – v utorok o 18.00 hod. Hlad zaženieme výborným gulášom a Cigánskou pečienkou, smäd uhasíme čapovaným pivkom, fajnovým vínkom a inými nápojmi, zatancujeme a zaspievame si s ČIBUKOM až pokiaľ nám budú sily stačiť. Tešíme sa na Vás u nás v Šalgočke!

Deň Zeme

Dňa 20. apríla 2013 sa bude v našej obci sláviť DEŇ ZEME. Stretnutie dobrovoľníkov je o 10.00 hod na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Treba si so sebou priniesť dobrú náladu. Po dobre vykonanej práci bude zaslúžená odmena.

Deň Narcisov

Dňa 12. apríla 2013 sa v našej obci uskutoční DEŇ NARCISOV. Žiaci zo Základnej školy s Materskou školou zo Zemianskych Sadov so svojimi pedagógmi prinesú do našich domácností kvietok nádeje pre ťažko chorých trpiacich na rakovinu. Dobrovoľnú zbierku organizuje Liga proti rakovine ako spoluorganizátor je Obec Šalgočka, COOP Jednota Šalgočka, ZŠ s MŠ Zemianske Sady. ĎAKUJEME.

Výsledky Veľkonočného stolnotenisového turnaja

Dňa 29. marca 2013 na Veľký piatok sa konal STOLNOTENISOVÝ TURNAJ o pohár starostov obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady. Zúčastnilo sa 24 hráčov z týchto obcí. Nechýbala dobrá nálada, skvelé športové výkony. Najlepší hráč a víťaz turnaja sa stal Martin Stranovský, najlepší hráč Šalgovčan bol – Filip Majka, najlepší Zemiansko Sadčan – Miloš Kollár, najlepší Pusto Sadčan – Ferik Mesároš. Najlepšia hráčka v kategórii žien – Katka Súkeníková zo Zemianskych Sadov. Nakoniec sme si všetci pochutnali na langošoch od kuchárky Pavlínky Grmanovej s pomocníčkami Veronikou Mošathovou a Danielou Chalmovskou.

Zmluvy 03/2013

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci marec 2013.

Dohoda o absolventskej praxi medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)
Zmluva o dielo medzi Radovanom Švihoríkom a Obcou Šalgočka (.pdf)
Zmluva o web stránke medzi spoločnosťou Pipni a Obcou Šalgočka (.pdf)