Zmluvy 03/2013

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci marec 2013.

Dohoda o absolventskej praxi medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)
Zmluva o dielo medzi Radovanom Švihoríkom a Obcou Šalgočka (.pdf)
Zmluva o web stránke medzi spoločnosťou Pipni a Obcou Šalgočka (.pdf)