Deň Narcisov

Dňa 12. apríla 2013 sa v našej obci uskutoční DEŇ NARCISOV. Žiaci zo Základnej školy s Materskou školou zo Zemianskych Sadov so svojimi pedagógmi prinesú do našich domácností kvietok nádeje pre ťažko chorých trpiacich na rakovinu. Dobrovoľnú zbierku organizuje Liga proti rakovine ako spoluorganizátor je Obec Šalgočka, COOP Jednota Šalgočka, ZŠ s MŠ Zemianske Sady. ĎAKUJEME.