Referendum 21.01.2023 – Utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8  odsek 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Referendum 21.01.2023 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – Informácia pre voliča

Obec Šalgočka zverejňuje informácie k referendu, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.

Čítať ďalej

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov

Miestna volebná komisia v Šalgočke podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

 • Peter Kobora, nezávislý kandidát
 • Angela Žáková, HLAS – sociálna demokracia
 • Viera Majková, nezávislá kandidátka
 • Barbora Stranovská, nezávislá kandidátka
 • Katarína Mesárošová, Ing., PhD., nezávislá kandidátka

B. Za starostu obce Šalgočka bola zvolená:

 • Helena Mesárošová, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – výsledky (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zápisnica (.pdf)

Voľby 2022 – oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do o orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022.

Oprávnený volič, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania je osoba s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca s nimi v deň konania volieb v spoločnej domácnosti.

Podanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania môžete podať výlučné telefonicky na číslo 0904 761 105, 031/7861105  najneskôr do piatka 28. októbra 2022 do 12:00 hodine.

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu a poslancov TTSK

Obec Šalgočka zverejňuje zoznamy kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávych krajov – kandidáti na predsedu TTSK (.pdf)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – kandidáti na poslancov vo volebnom obvode č. 2 (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva

Obec Šalgočke uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1

 1. Peter Kobora, 49 rokov, skladní, nezávislý kandidát
 2. Viera Majková, 60 rokov, žena v domácnosti, nezávislá kandidátka
 3. Katarína Mesárošová, Ing., PhD., 30 rokov, materská dovolenka, nezávislá kandidátka
 4. Terézia Mihálková, Mgr., 30 rokov, učiteľka, nezávislá kandidátka
 5. Barbora Stranovská, 46 rokov, materská dovolenka, nezávislá kandidátka
 6. Katarína Šikulová, 37 rokov, predavačka, Hlas – sociálna demokracia
 7. Angela Žáková, 64 rokov, matrikárka, Hlas – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zoznam kandidátov na starostu obce

Obec Šalgočka uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 1. Helena Mesárošová, 62 rokov, starostka, Smer – sociálna demokracia, Hlas – sociálna demokracia, , Slovenská národná strana
 2. Milan Remiaš, 56 rokov, strojník, Sme rodina

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zoznam kandidátov na starostu obce (.pdf)

Čerpanie dovolenky na Obecnom úrade a odovzdanie kandidátnych listín v čase dovolenky – august 2022

Obecný úrad Vám oznamuje, že v dňoch od 29.08.2022 do 02.09.2022 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Obecný úrad Vám oznamuje, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov treba v čase štátneho sviatku dňa 29.08.2022 a dovolenky dňa 30.08.2022 doručiť pani Silvii Bartošovej, na adrese Šalgočka č. 95,  telefónne číslo 0904 761 105.

Voľby 2022 – Utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8  odsek 1 a § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Voľby 2022 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)