Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram a určujem v obci Šalgočka pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 1. kolo volieb v sobotu  dňa 23. 03. 2024 a prípadné 2. kolo volieb v sobotu dňa 06. 04. 2024 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti (.pdf)