Voľby do NR SR – 30.09.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 mimo svojho trvalého bydliska môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • e – mailom: obecnyurad@salgocka.sk
  • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)