Voľby do NR SR – 30.09.2023 – utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)