Oslavy 1. mája

Dňa 30. 4. sa v Šalgočke už tradične stavia máj pre všetky Šalgovské dievčatá a ženy. Chlapcom a chlapom sa hravo podarilo máj postaviť, ktorý bol tento rok nádherne vyzdobený zásluhou dievčat zo základnej školy. Za potlesku prizerajúcich sa obyvateľov si stavitelia mája pripili pohárom šumivého.
Tento rok sa nás zišlo neúrekom, prispelo aj k tomu pekné počasie a chutne pripravenené občerstvenie – cigánska pečienka, guláš (ktorý varil gulášmajster Tibor Kohýl a asistovala mu starostka), čapované pivo a dobré biele vínko. Zišlo sa nás tu veru dosť, od najmenších až po najstaršieho obyvateľa p. Janka Kušníra s priateľmi Jožkom Martinkom a Silvestrom Hilkom. Prišli aj celé rodinky, ktoré tu strávili pri príjemnej hudbe pekný večer. Zasa sa vydarila ďalšia akcia, ktorá prispela k dobrej pohode v Šalgočke.

Separovaný zber elektronického odpadu

Obecný úrad Šalgočka v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.
Zber sa uskutoční v pondelok, 7. mája 2012 o 8:30 hod. V čase od 7:00 do 8:00 si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8:30 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.
Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru.

Správa z akcie „Vyčistime si Slovensko“ pri príležitosti Svetového dňa Zeme

Pretože sme sa ako obec zapojili do projektu „Vyčistime si Slovensko“ a zorganizovali sme v obci Deň zeme 21. 4. 2012 , deti aj dospelí vyčistili areál Šalgovského lesíka, ktorý je chráneným územím. Na MŽP sme poslali fotografie a krátku správu o akcii, tak sme sa dostali do zlosovania o ceny, kde sme vyhrali 2. miesto – voľné vstupenky pre 40 člennú skupinu do vybranej jaskyne na Slovenku. Tešíme sa úprimne z výhry, lebo tento náš skutok bol odmenený dvojnásobne a to dobrým pohostením od majiteľa lesíka MTV Invest s. r. o. a od MŽP.

Pozvánka na 5. obecný ples v Šalgočke

Obecný úrad Šalgočka Vás pozýva na 5. obecný ples v Šalgočke, ktorý sa uskutoční 4. februára 2012 o 19:30 hod. v priestoroch kultúrneho domu. Cena vstupenky je 30,- EUR na pár. Do tanca a na počúvanie hrá skupina STOP. Príjemnú zábavu Vám želajú poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce Šalgočka.