Majstrovstvá Európy vo futbale starostov a primátorov, Tychy, Poľsko

Naše družstvo starostov a primátorov skončilo na 2. mieste v rozhodujúcom finálom zápase s Českou repiblikou pod vedením kapitána družstva Ing. Romana Súkeníka zo Zemianskych Sadov. Stretlo sa tu 10 družstiev, ktoré boli rozdelené na 2 skupiny. Víťazom prvej skupiny: Slovensko, Z druhej skupiny: Česi. Samozrejme sme sledovali aktuálne výsledky a držali našim starostom palce. Náš región tu mal najviac hráčov zastúpených. Na finále bol z kancelárie ZMO Jasl. Bohunice vypravený autobus s fanúšikmi – kolegami našich reprezentantov, ktorí vytvorili na štadióne v Tychy neopakovateľnú futbalovú atmosféru, ktorú našim všetci závideli a starostovia nás dôstojne reprezentovali. Vďaka za ich športové výkony. Podrobnejšie info na stránke ZMO Jaslovske Bohunice.

Oslavy 1. mája

Dňa 30. 4. sa v Šalgočke už tradične stavia máj pre všetky Šalgovské dievčatá a ženy. Chlapcom a chlapom sa hravo podarilo máj postaviť, ktorý bol tento rok nádherne vyzdobený zásluhou dievčat zo základnej školy. Za potlesku prizerajúcich sa obyvateľov si stavitelia mája pripili pohárom šumivého.
Tento rok sa nás zišlo neúrekom, prispelo aj k tomu pekné počasie a chutne pripravenené občerstvenie – cigánska pečienka, guláš (ktorý varil gulášmajster Tibor Kohýl a asistovala mu starostka), čapované pivo a dobré biele vínko. Zišlo sa nás tu veru dosť, od najmenších až po najstaršieho obyvateľa p. Janka Kušníra s priateľmi Jožkom Martinkom a Silvestrom Hilkom. Prišli aj celé rodinky, ktoré tu strávili pri príjemnej hudbe pekný večer. Zasa sa vydarila ďalšia akcia, ktorá prispela k dobrej pohode v Šalgočke.

Separovaný zber elektronického odpadu

Obecný úrad Šalgočka v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.
Zber sa uskutoční v pondelok, 7. mája 2012 o 8:30 hod. V čase od 7:00 do 8:00 si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8:30 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.
Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru.

Správa z akcie „Vyčistime si Slovensko“ pri príležitosti Svetového dňa Zeme

Pretože sme sa ako obec zapojili do projektu „Vyčistime si Slovensko“ a zorganizovali sme v obci Deň zeme 21. 4. 2012 , deti aj dospelí vyčistili areál Šalgovského lesíka, ktorý je chráneným územím. Na MŽP sme poslali fotografie a krátku správu o akcii, tak sme sa dostali do zlosovania o ceny, kde sme vyhrali 2. miesto – voľné vstupenky pre 40 člennú skupinu do vybranej jaskyne na Slovenku. Tešíme sa úprimne z výhry, lebo tento náš skutok bol odmenený dvojnásobne a to dobrým pohostením od majiteľa lesíka MTV Invest s. r. o. a od MŽP.

Pozvánka na 5. obecný ples v Šalgočke

Obecný úrad Šalgočka Vás pozýva na 5. obecný ples v Šalgočke, ktorý sa uskutoční 4. februára 2012 o 19:30 hod. v priestoroch kultúrneho domu. Cena vstupenky je 30,- EUR na pár. Do tanca a na počúvanie hrá skupina STOP. Príjemnú zábavu Vám želajú poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce Šalgočka.