Zápis detí do MŠ Zemianske Sady

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom, že v čase od 1. do 31. mája 2017 sa uskutoční zápis detí do materskej školy. Vedenie školy žiada rodičov, aby si v prvý májový týždeň (2. – 5.5.2017) prišli vyzdvihnúť žiadosti o prijatie detí do materskej školy v čase od 8:00 do 15:00.

Prednostne sa prijímajú deti:

  1. ktorým bola odložená školská dochádzka
  2. ktoré dovŕšili piaty rok veku
  3. ktorých obaja rodičia sú zamestnaní
  4. ktoré žijú v neúplnej rodine