Zmeny cestovných poriadkov

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že od 18. septembra 2017 do 29. septembra 2017 budú na stránke Trnavského samosprávneho kraja (www.trnava-vuc.sk) v sekcii Doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na rok 2017/2018 k Vášmu pripomiekovaniu. Vaše požiadavky zasielajte do 29. septembra 2017 e-mailom alebo písomne dopravcovi a na vedomie Trnavskému samosprávnemu kraju, Odboru dopravnej politiky.

SAD Dunajská Streda, a.s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13 Dunajská Streda
e-mail: ladziansky@sadds.sk
Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
e-mail: juraj.kuzma@arriva.sk
Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 203, 204, 205 a 207

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica
e-mail: samson@skand.sk
Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 206

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01 Trnava
e-mail: skovrankova.magda@trnava-vuc.sk