Fašiangový karneval v Základnej škole

karneval-zsZákladná škola a Materská škola Zemianske Sady v spolupráci s Obecným úradom Šalgočka a Obecným úradom Zemianske Sady Vás pozývajú na Fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční 15.2.2015 od 14:30 v budove Základnej školy.

Fašiangy v Základnej škole – pozvánka (.pdf)

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou Zemianske Sady pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016, ktorý sa uskutoční v piatok 16.1.2015 od 14:00 do 17:00. Tešíme sa na Vás 🙂

Pozvánka na zápis do 1. ročníka Základnej školy (.pdf)
Zápis do 1. ročníka Základnej školy – informačný leták (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

salgockaPodľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Helena Mesárošová na deň 15. 12 2014 o 18?30 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh úpravy VZNO o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
 4. VZNO o zásobovaní pitnou vodou, VZNO o miestnych poplatkoch
 5. Návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Mikuláš v Šalgočke

Oznamujeme všetkým deťom, že tento rok príde Mikuláš v piatok 5. decembra 2014 o 17.00 hod. do kultúrneho domu.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Helena Mesárošová na deň 12. 11 2014 o 17.30 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o činnosti obce za volebné obdobie 2010 – 2014
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014

Miestna volebná komisia v Šalgočke podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Kandidačné listiny pre komunálne voľby 2014 (.pdf)