Pozvánka na prezentáciu knihy

Autor knižnej publikácie a rodák zo Šalgočky Mgr. Miroslav Košťany Vás pozýva na prezentáciu publikácie s názvom Šalgočka (Kaštieľ a cirkevné pamiatky). Prezentácia sa uskutoční 18. apríla 2015 o 14:00 na Obecnom úrade v Šalgočke. Na prezentácii vystúpi ľudový rozprávač Jozef Ptak z Pezinka.

Pozvánka na prezentáciu knihy Miroslava Košťanyho (.pdf)

Fašiangy 2015 v Šalgočke

Starostka obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Šalgočke Vás srdečne pozývajú na Fašiangy v Šalgočke:

 • Piatok 13. februára 2015 od 8.00 hod. – Obecná zabíjačka – výroba zabíjačkových špecialít
 • Sobota 14. februára 2015 od 16.00 hod. – Fašiangový karnevalový sprievod obcou – zraz masiek o 15.30 pred Obecným úradom
 • Sobota 14. februára 2015 od 18.00 hod. – Ochutnávka zabíjačkových špecialít a pečiva v kultúrnom dome, pochovávanie basy a maškarný bál pre dospelých

Hudobný doprovod: Veselí starci zo Serede

Fašiangy 2015 v Šalgočke – plagát (.pdf)

Fotogaléria z fašiangového sprievodu

Fašiangový karneval v Základnej škole

karneval-zsZákladná škola a Materská škola Zemianske Sady v spolupráci s Obecným úradom Šalgočka a Obecným úradom Zemianske Sady Vás pozývajú na Fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční 15.2.2015 od 14:30 v budove Základnej školy.

Fašiangy v Základnej škole – pozvánka (.pdf)

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou Zemianske Sady pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016, ktorý sa uskutoční v piatok 16.1.2015 od 14:00 do 17:00. Tešíme sa na Vás 🙂

Pozvánka na zápis do 1. ročníka Základnej školy (.pdf)
Zápis do 1. ročníka Základnej školy – informačný leták (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

salgockaPodľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Helena Mesárošová na deň 15. 12 2014 o 18?30 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh úpravy VZNO o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
 4. VZNO o zásobovaní pitnou vodou, VZNO o miestnych poplatkoch
 5. Návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Mikuláš v Šalgočke

Oznamujeme všetkým deťom, že tento rok príde Mikuláš v piatok 5. decembra 2014 o 17.00 hod. do kultúrneho domu.