Deň otvorených dverí 2018 v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Prijmite prosím naše pozvanie na Deň otvorených dverí do malej školy s veľkým srdcom. Ukážeme Vám priestory, v ktorých sa žiaci vzdelávajú a budete sa môcť priamo zúčastniť na vyučovaní. Brány školy Vám otvoríme 15. marca 2018 v čase od 8:00 do 9:40. Harmonogram vyučovacích hodín: 1. vyučovacia hodina: 8:00 – 8:45. 2. vyučovacia hodina: 8:00 – 9:40.

My Vám radi ukážeme, čo všetko už dokážeme. Tešíme sa na Vás!