Mikuláš v Šalgočke

Oznamujeme všetkým deťom, že tento rok príde Mikuláš v piatok 5. decembra 2014 o 17.00 hod. do kultúrneho domu.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Helena Mesárošová na deň 12. 11 2014 o 17.30 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o činnosti obce za volebné obdobie 2010 – 2014
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014

Miestna volebná komisia v Šalgočke podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Kandidačné listiny pre komunálne voľby 2014 (.pdf)

Pozvánka na Šarkaniádu

Šarkaniáda a slávnosť jesenného slnovratu bývajú už tradične súčasťou našich hodových slávností. Inak tomu nemôže byť ani tento rok. Pre všetkých ľdí je v parku aj tento rok pripravená prekrásna výstava jesenných dekorácií, veselých šarkanov, vyrezávaných tekvíc, ktorú otvoríme púšťaním šarkanov 10. októbra 2014 (piatok) o 17:00 v parku pod kostolom v Šalgočke.

Preto prosíme občanov, aby svojou fantáziou prispeli k výzdobe parku, ale aj svojho priedomia, aby sa mohli počas hodového víkendu kochať peknými dielkami, ktoré nás všetkých potešia a povznesú hodovú náladu v obci. Najkrajšie šarkany a jesenné dekorácie budú odmenené.

Teší sa na Vás starostka obce a obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka na Šarkaniádu 2014 (.pdf)

Pozvánka na futbalový turnaj

TJ Poľnohospodár Šalgočka Vás srdečne pozýva na Futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. júla 2014 od 13.15 hod. na futbalové ihrisko v Šalgočke. V spoločných súbojoch sa stretnú:

 • TJ Bojničky
 • TJ Dvorníky
 • TJ Dolná Streda
 • TJ Poľnohospodár Šalgočka

Pripravené je bohaté občerstvenie – cigánska pečienka, čapované pivo, kofola. Nebudú chýbať skvelé športové zážitky a dobrá nálada.

Pozvánka na VII. Družobný deň Obcí

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na VII. Družobný deň obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. a 5. júla 2014. Program:

Piatok – 4. júla o 18:00 – Mariášový turnaj v hostinci “Mrva”
Sobota – 5. júla o 13:00

 • Tenisový turnaj obcí vo štvorhre
 • Futbalový turnaj “Old boys”

Sobota – 5. júla o 16:30 – kultúrno-spoločenská časť, súťaže družstiev Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a Šalgočky

O bohaté občerstvenie je postarané. O zábavu sa postarajú spevácke súbory Krojovanka zo Zemianskych Sadov a Pustakerčanka z Pustých Sadov. Do tanca hrá skupina Uni Song.

Družobný deň Obcí 2014 – plagát (.pdf)