Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Helena Mesárošová, starostka obce, podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvoláva na deň 15. marca 2013 (piatok) o 18.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2012, správa kontrolórky obce
 4. Návrh zmeny územného plánu obce
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Dúfame, že svojou účasťou a podpornými námetmi aj Vy prispejete k lepšiemu chodu našej obce.

Hodina Zeme 2013

Obec Šalgočka sa tento rok opäť zapojí do projektu Hodina Zeme, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. marca 2013 od 20:30 do 21:30. V tomto čase bude vypnuté verejné osvetlenie v obci.

Oznam o zápise detí do Materskej školy

V mesiaci február sa uskutoční zápis detí do MŠ na školský rok 2013/2014. Vedenie školy žiada rodičov detí, aby si v uvedenom termíne prišli vyzdvihnúť žiadosti o prijatie detí v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. do budovy MŠ. Vyplnené a lekárom potvrdené žiadosti je potrebné vrátiť do MŠ v dňoch od 25. FEBRUÁRA do 1. MARCA 2013.

Lekárske vyšetrenie a odber krvi

Vážený spoluobčan, darca krvi, budúci darca krvi, žiadame Vás, aby ste sa dostavili, na lekárske vyšetrenie a odber krvi dňa 22. februára 2013 (v piatok) na hematologicko-transfúziologické odd. Nemocnice s poliklinikou v Galante, ul. Hodská 373/38.

Doprava je zabezpečená od OcÚ Zemianske Sady o 8.00 hodine. Prineste si občiansky preukaz, preukaz poistenca a ak máte aj preukaz darcu krvi. Osemnásť hodín pred vyšetrením a odberom krvi nejedzte mastné jedlá a nepite alkoholické nápoje. Môžete jesť ľahké jedlá, ktoré neobsahujú tuky,
piť viac čaju a ovocných štiav.

Po odbere krvi Vás pozývame na slávnostný obed. Vďaka menom tých, ktorým Vaša krv vráti zdravie. Pripojte sa k nám.

Miestna skupina červeného kríža Zemianske Sady

Zápis žiakov do 1. ročníka

Obecný úrad v Šalgočke vám oznamuje že zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2013/2014 bude 5.2.2013 od (14:00 do 16:00 hod). Potrebné je priviesť dieťa, predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a zaplatiť poplatok 25€ ako zápisné do školy.

Pozvánka na obecnú zabíjačku

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na Obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční 9. februára 2013 pri kultúrnom dome v Šalgočke. Program:

 • od 7:00 hod. – výroba zabíjačkových špecialít
 • od 18:00 hod. „Karmina“ – ochutnávka zabíjačkových špecialít, fašiangových šišiek, fánok a iného pečiva.
 • Kultúrny program – pochovávanie basy, dobrá hudba a bohaté občerstvenie

Tešíme sa na spoločné zakončenie Fašiangov 2013 v Šalgočke!