Zápis detí do MŠ Zemianske Sady

V čase od 1. do 31. mája 2018 sa uskutoční zápis detí do Materskej školy Zemianske Sady. Vedenie školy žiada rodičov detí, aby si v prvý májový týždeň (02.-04.05.2018) prišli vyzdvihnúť žiadosti o prijatie detí do MŠ v čase od 8:00 – 15:00.

Podmienky zápisu detí do MŠ Zemianske Sady (.pdf)