Doručovanie delegačných listín za člena a náhradníka MVK

Obec Šalgočka v zastúpení starostkou obce Helenou Mesárošovou oznamuje, že delegačné listiny za člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 v pracovnom čase sa doručujú:

  • osobne alebo poštou na Obec Šalgočka – Šalgočka 135 od 8:00 do 15:00 hod.
  • emailom: obecnyurad@salgocka.sk
  • po pracovnej dobe na adresu Petra Žaková, 925 54 Šalgočka č. 150, tel. kontakt: 0948 681 255