Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2015 o 18:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Rozpočtové opatrenie 2/2015
 4. Použitie finančného daru od COOP Jednota vo výške 1000 Eur
 5. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o pohrebníctve
 6. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh rozpočtu na rok 2016
 8. Rôzne
 9. Záver

Mikuláš 2015

Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Šalgočke oznamujú všetkým dobrým deťom, že Mikuláš príde do našej obce 04.12.2015 v piatok o 17.00 hod . do kultúrneho domu spolu s Divadlom na zastávke – Mici a Mňau a Popletené Vianoce.

mikulas-2015

Pozvánka na Svätomartinský sprievod

Obec Šalgočka a Základná škola s Materskou školou Zemianske Sady Vás pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod.

Kedy? V utorok 10. novembra 2015 o 17:00

Odkiaľ? ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Kam? Obecný úrad Šalgočka

svatomartinsky-lampionovy-sprievod-2015

Súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu

Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasujú súťaž o najkrajšiu hodovú jesennú výzdobu priedomia. Prosíme občanov, aby sa zapojili v čo najväčšom počte tak ako vlani.

img_1561

Pozvánka na Šarkaniádu

Obec Šalgočka v spolupráci so Základnou a Materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Šarkaniádu, ktorá sa uskutoční v piatok 16. októbra 2015 o 17:00 v parku v Šalgočke. Čaká Vás i chutné prekvapenie. Tešíme sa na Vás!

sarkaniada-2015

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2015 o 18:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Žiadosť o zmenu územného plánu obce
 4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
 5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015
 6. Informácia o čerpaní dotácií obce zo štátneho rozpočtu
 7. rôzne
 8. Záver