Vianočný trh

Obec Šalgočka a Základná škola s materskou školou v Zemianskych Sadoch pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle do Šalgočky na Vianočný trh, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2012 od 14.30 hod. V ponuke budú výrobky od našich žiakov a učiteliek zo ZŠ, MŠ a školského klubu – medovníky, vianočné svietniky, drobné ozdoby.Tiež je pripravená malá cukráreň, vianočný punč, káva, čaj, varené víno, cigánska pečienka a  príjemná vianočná hudba.

Návšteva sv. Mikuláša

Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Šalgočke oznamujú občanom a všetkým dobrým deťom, že Mikuláš príde do našej obce 5. decembra 2012 – v stredu o 16.00 hod. pred Obecný úrad.

Výzva na zaplatenie obecných daní

Vážení občania!

V mesiaci júl a august Vám boli doručené rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2012. Splatnosť jednotlivých daní bola rozpísaná na rozhodnutiach, pričom posledná splátka končí dňa 30.11.2012. Voči rozhodnutiam mal každý občan možnosť odvolania sa v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Vzhľadom na ustanovenie §156 zák.č.563/2009 zákona o správe daní, ktorým obec ako správca dane vyrubí úrok z omeškania daňovému subjektu, ktorý v stanovenej výške a stanovenej lehote nezaplatí daň, upozorňujeme všetkých občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené svoje daňové povinnosti voči obci, aby tak najneskôr do 30.11.2012 urobili. Úrok z omeškania sa vyrubuje za všetky omeškané splátky, ak úhrn úroku presiahne 3,00 eurá. Včasnou platbou tak môžete predísť ďalším nákladom Vašej domácnosti.

V prípade nejasností sa môžete informovať na telefónnych číslach 031/786 11 05, 0904 761 105.

Svätomartinský lampiónový sprievod

Obec Šalgočka a ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch Vás pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý začína o 16.45 hod. v pondelok 12. 11. 2012 pri ZŠ v Zemianskych Sadoch. Ukončený bude v Šalgočke pri obecnom úrade a kde sa budú púšťať lampióny šťastia. Prídite prežiť príjemný podvečer s Vašomi deťmi.

Zber papiera a elektroodpadu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že dňa 12. 11. 2012 (pondelok) bude zber papiera. Papier všetkých druhov aj kartón pevne zviazaný stačí vyložiť na priedomie a pracovníci aktivačnej činnosti ho vyzbierajú do kontajnera.

Dňa 19. 11. 2012 (pondelok) bude zber elektroodpadu firmou ANEO Trnava. Takýto odpad (televízory, chladničky, rýchlovarné kanvice, rôzne elektrospotrebiče, počítače) stačí ráno o 8.00 hod vyložiť na priedomie. Ďakujeme za každé množstvo papiera a elektroodpadu, ktoré nám pomôže skvalitniť čistotu nášho okolia a zvýšiť príspevok od Recyklačného fondu pre obec.

Výmena jódových profilaktík

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že od 15. 10. 2012 do 19. 10. 2012 od 8.00 hod – 14.30hod. sa budú vymieňať jódové profilaktiká t. j. jódové tablety,ktoré máte doma pre prípad jadrovej havárie a majú sa užiť len v prípade tejto havárie na výzvu príslušných orgánov civilnej ochrany, ktorým bude končiť doba respirácie za nové. Treba priniesť zo sebou staré tabletky a občiansky preukaz. Na požiadanie občanom budú doručené pracovníkmi OcU.