Pozvánka na 1. ročník púšťania šarkanov

Obec Šalgočka v spolupráci so Základnou školou a Materskou školou v Zemianskych Sadoch týmto oznamujú občanom, že v piatok 12. 10. 2012 o 10:30 hod. sa v parku pri kostole uskutoční I. ročník púšťania šarkanov. Na akcii sa budú deti prezentovať tvorbou šarkanov a súťažou v ich púšťaní. Zároveň bude prebiehať vyrezávanie tekvíc, zhotovovanie strašiakov a postáv z materiálov, ktoré nám poskytuje jesenná príroda. Všetky tieto výtvory budú nakoniec tvoriť ozdobu parku pre potešenie všetkých nás. Akcia bude prebiehať až do poobedňajších hodín. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame nielen na samotnú výstavu hotových diel ale radi Vás uvítame ako aj samotných aktérov prípadne ako poradcov našim deťom. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Zároveň budeme vďační občanom, ktorí na uvedenú akciu majú možnosť podarovať tekvice a iné jesenné plody.

Zbierka obnoseného šatstva

Diakonie Broumou už po 3. krát nám ponúka možnosť na zber opotrebovaného šatstva, posteľnej bielizne, zbytkov látok aspoň 1 m2, perín, prikrývok.

Zbierka v našej obci bude od 6. 8. 2012 do 10. 8. 2012. Veci treba priniesť zabalené v igelitových vreciach.

Futbalový turnaj

Telovýchovná jednota Poľnohospodár Šalgočka Vás pozýva na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční 15. júla 2012 od 13:00. Turnaja sa zúčastnia družstvá:

  • TJ Bojničky
  • ŠK Dvorníky
  • TJ Dolné Trhovište
  • TJ Poľnohospodár Šalgočka

Pre návštevníkov je pripravené bohaté občerstvenie.

Pozvánka na 5. družobný deň obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady

Pozývame Vás na 5. družobný deň obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady, ktorý sa uskutoční 7. júla 2012 o 17:00 v Šalgočke. Družobný deň zaháji vystúpenie skupiny bojového umenia Wu-Shu Plachtiaci orol z Trnavy.
Netradičné súťaže:

  • Vytrvalostný súboj v držaní fliaš – ženy
  • Pitie piva na čas – muži
  • Fúriková štafeta – ženy
  • Štafeta s pneumatikou – muži
  • Hod vrecom na cieľ – ženy
  • Preťahovanie lanom – muži

Sprievodné akcie:
6.7.2012 – piatok o 18:00 – Mariášový turnaj
7.7.2012 – sobota o 13:00 – futbalový turnaj pánov nad 30 rokov.

Pripravené je bohaté občerstvenie, pre deti tranpolína, maľovanie na tvár. Do tanca hrá hudobná skupina STOP.

Obec Šalgočka – obec s najprateľskejším vzťahom k mládeži

Obec Šalgočka za rok 2011 bola vybratá komisiou Trnavského samosprávneho kraja ako obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, za mimoškolské aktivity s deťmi, vedenie detí k enviromentálnej výchove, k spoznávaniu kuktúrnych , športových a historických hodnôt obce. Zároveň bola ocenená aj PaedDr. Gabriela Kohýlová za dlhoročnú animátorskú prácu.

Medzinárodný deň detí 2012

Hoci deň detí začal ranným ďažďom predsa len sa počasie umúdrilo a vyšlo slniečko . O 8.30 hodine sa mohli oslavy dňa detí začať. Začali sme aktivitou v rámci projektu „Vypni telku, zapni seba“ – „ Obujme sa do života“. Všetky deti v základnej škole v Zemianskych Sadoch si navzájom zviazali šnúrky na teniskách spolu s pani učiteľkami aj pani starostka zo Šalgočky sa pripojila urobili živú viac ako 100 metrovú reťaz ľudí, ktorí vykročili spolu na oslavu dňa detí.
Na ihrisku pri ZŠ v Zemianskych Sadoch sa oslavovalo MDD v spolupráci so ZŠ, MŠ, OcÚ Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady.
Ako prví gratulanti našich detí boli príslušníci Policajného zboru SR. Bola predvedená ukážka z práce policajných psodov.
Vojaci zo Ženijného práporu zo Serede deti veľmi upútali potápačským výstrojm, výstrojom na odmínovanie polí, oblekov a zbraní týchto vojakov. Vojaci deti aj namaľovali ako by išli do boja. Ale toto maskovanie sa zapáčilo aj pani učiteľkám, ktoré sa tiež dali takto namaľovať.
Dobrovoľní hasiči z Dvorníkov prišli na svojom hasičskom aute. Prišlo súťažné družstvo dievčat pod vedením svojho veliteľa p. Jána Mazúra a Štefana Tótha, ktoré ukázalo deťom súťažný útok a štafetu. Toto družstvo patrí medzi najúspešnejšie vo svojej kategórii na súťažiach DHZ. Deti boli týmto nadšené a štafetu si veruže aj vyskúšali a išlo im to.
Cele podujatie bolo sprevádzané príjemnou hudbou a maľovaním na tvár. Najpôvabnejší boli maličký škôlkári z Pustých a Zemianskych Sdov . Ale predviedli sa aj parádnice z väčších dievčat.
Samozrejme deti dostali darčeky, napolitánky, cukríky, cukrovú vatu. Zasa to bol ďalší deň príjemne strávený s našimi deťmi.