PF 2014

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a úspechov v novom roku praje Helena Mesárošová, starostka obce Šalgočka.

Vyhláška ROEP

Podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bol vypracovaný pre katastrálne územie Šalgočka návrh registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Do obsahu registra možno nahliadnuť na Obecnom úrade v obci Šalgočka v dňoch:

Pondelok od 8:00 do 16:30 hod.
Utorok – Piatok od 8:00 do 14:30 hod.

Vyhláška ROEP (.pdf)

Pozvánka na oslavu 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka

Starostka obce Helena Mesárošová a Obecné zastupiteľstvo Vás pozývajú na oslavu 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. – 13. októbra 2013. Program:

Piatok – 11. október:
17:00 – otvorenie osláv v parku pri kostole zapaľovaním „Svetlonosov“ a prehliadka prác detí a občanov

Sobota – 12. október:
15:00 – stretnutie občanov a rodákov pri budove obecného úradu
15:15 – odhalenie obnovenej hrobky rodiny Gustáva Appela, kladenie vencov a modlitba za zomrelých
16:00 – otvorenie výstavy „Naša obec vtedy a dnes“, poďakovanie za úrodu

Nedeľa – 13. október:
10:30 – slávnostná hodová sv. omša, požehnanie obrazov
14:30 – futbalový zápas
15:00 – 17:00 – výstava v kultúrnom dome
16:00 – 17:00 – dychová hudba pri obecnom úrade

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Oslavy 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka – program (.pdf)

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – 2. kolo

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje 2. kolo Voľby hlavného kontrolóra obce Šalgočka v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 2/2013 zo dňa 06.09.2013.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – 2. kolo (.pdf)

Prilož Topvar k dielu

Spoločnosť Pivovary TOPVAR, a.s. v spolupráci s Trenčianskou nadáciou sa rozhodli pomôcť obyvateľom západného Slovenska a uskutočniť ich nápady na zlepšenie miest a obcí, v ktorých žijú. Preto už od 1.septembra pivovar venuje 1 cent z každej predanej fľaše a plechovky piva značky Topvar. Počas celého septembra bude zhromažďovať nápady obyvateľov, a následne v októbri fanúšikovia značky Topvar spolu s Trenčianskou nadáciou hlasovaním na stránke www.topvar.sk vyberú tie projekty, ktoré bude verejnosť pokladať za najprínosnejšie. O výške financií rozhodnú fanúšikovia značky Topvar a to, koľko pív tejto značky sa predá v mesiacoch september a október.
Projekt je určený pre všetkých obyvateľov, ktorí si myslia, že dozrel čas zmeniť veci vo svojom regióne k lepšiemu a majú nápad, ako to spraviť. Ak ich realizácia bude slúžiť pre verejný úžitok v danej obci a obyvatelia na ich uskutočnenie sú ochotní venovať aj svoj voľný čas, je splnená podmienka na uchádzanie sa o podporu. V našej obci žije veľa šikovných ľudí a vieme, že veľakrát máte nápady, ako by ste zlepšili chod života okolo Vás. Týmto Vás žiadame, aby ste aj Vy do 27.09.2013 nahlásili na obecnom úrade, prípadne emailovou formou, svoje nápady a návrhy, čo by ste si predstavovali, navrhovali, aby sa v obci urobilo, vylepšilo a tak spoločnými silami a ochotou využiť svoj voľný čas by sme skúsili získať finančnú pomoc pre našu obec.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra obce Šalgočka v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 2/2013 zo dňa 27.06.2013.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – kvalifikačné predpoklady, požadované doklady, všeobecné podmienky a pokyny pre podanie prihlášky (.pdf)