Pozvánka na Uvítanie detí do života 2019

Srdečne Vás, milí rodičia, pozývame spolu s Vašim dieťatkom na slávnostné Uvítanie detí do života narodených v roku 2018. Uvítanie detí do života sa bude konať 1. júna 2019 o 16.00 hodine v kultúrnom dome v Šalgočke 

Helena Mesárošová starostka obce a poslanci OZ Šalgočka

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovovaním a uverejňovaním fotografií a iného vizuálneho materiálu, ktorý na podujatí môže vzniknúť na webovej stránke obce.