Pozvánka na 2. ročník súťaže mladých hasičov

Akcia pre deti - hasiči.PDF

Video z Dňa rodiny 2016

Pozrite si, ako sa zabávali malí aj veľkí na tradičnom Dni rodiny v Šalgočke, ktorý je venovaný oslavám dňa detí, dňa matiek a dňa otcov.

Zájazd na Šumavu

Obec Šalgočka organizuje v dňoch 16. a 17. septembra 2016 autobusový zájazd do Českej republiky na Šumavu. Trasa zájazdu je Český Krumlov, Kájov a Lenora. Tu navštívime aj našich rodákov pána Mariana Rojíčka v Kájove a pána Augustína Sobotoviča v Lenore, kde nám predvedie klasické pečenie chleba a koláčov v peci. Cena zájazdu na jednu osobu je 60 eur. V cene je zahrnuté cestovné, ubytovanie, večera, raňajky a poistenie. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť na Obecnom úrade v Šalgočke. Potrebné je mať platný občiansky preukaz.

Pozvánka na Deň rodiny 2016

Obec Šalgočka a Obec Zemianske Sady Vás pozývajú na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční 18. júna 2016 od 16:30 na futbalovom ihrisku v Šalgočke.

Program:

  • Slávnostné otvorenie podujatia
  • Vystúpenie žiakov MŠ a ZŠ Zemianske Sady
  • Rodinné súťaže
  • Naše Spievankovo – Darinka a Ivanka
  • Divadielko Mici a Mňau
  • Zábavné atrakcie, cukrová vata zdarma
  • Vypúšťanie balónov želaní o 20:00
  • Do tanca bude hrať skupina STOP
  • Súťaž o najlepší mamičkin koláčik

Pripravené je bohaté občerstvenie a malé prekvapenie! Tešíme sa na Vás 🙂

den-rodiny-2016-sm

 

Oznam o odbere vody do bazénov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť  žiada  odberateľov vody z verejného vodovodu, aby napúšťanie vody z verejného vodovodu do bazénov vopred konzultovali s príslušným výrobno prevádzkovým strediskom v Seredi, číslo telefónu: 031 789 4810.

Verejný vodovod nie je  primárne určený pre dodávku vody do bazénov. Z dôvodu vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dochádzať k uvoľneniu sedimentov v potrubí, čo následne spôsobuje zakalenie vody. Rovnako môže nastať  pokles tlaku v sieti, ktorý sa môže prejaviť aj u ostatných odberateľov.  V prípade, že plánujete plniť bazén z verejného vodovodu odporúčame Vám to robiť v nočných hodinách, mimo špičky s otvorením výtokového kohútika maximálne na 50%, aby voda tiekla pomaly.

Ďalej Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje odberateľov vody z verejného vodovodu, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vody z verejného vodovodu s rozvodmi vody z iného zdroja napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a pod.. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom ako je tlak vody vo verejnom vodovode môže sa stať, že voda z iného zdroja bude čerpaná do verejného vodovodu kde následne dochádza ku kontaminácii pitnej vody. Upozorňujeme, že takéto konanie je trestným činom a v prípade zistenia bude nahlásené orgánom činným v trestnom konaní.

Za porozumenie a pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Oznam o vývoze drobného stavebného odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu zmeny zákona o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia obce o vývoze drobného stavebného odpadu, obec zabezpečila, aby každý občan mohol tento odpad sám odviesť na Komplex – odpadovú spoločnosť do Pustých Sadov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste tento vývoz prišli nahlásiť na obecný úrad a vyzdvihli si prílohu k vážnemu lístku, ktorý bude slúžiť k fakturácii za vyvezený drobný stavebný odpad. Za tento odpad sa bude platiť v hotovosti do pokladne obecného úradu. Pokiaľ si občan nesplní túto ohlasovaciu povinnosť na obecnom úrade, tak bez tejto prílohy mu odpad na Komplexe v Pustých Sadoch neprevezmú.