Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 v obci Šalgočka

Obec Šalgočka zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 5. marca 2016. Volebná účasť v obci dosiahla 56,87%.

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2015 (.pdf)