Fašiangový zber použitého kuchynského oleja

Obecný úrad Šalgočka pripomína občanom, že v spolupráci so spoločnosťou MEROCO, a.s. naďalej funguje zber použitého kuchynského oleja. Olej je možné odovzdávať na Obecnom úrade v každý pracovný deň počas úradných hodín od 8:00 do 15:00. Za odovzdaný použitý kuchynský olej je možné vybrať si odmenu vo forme octu alebo nového kuchynského oleja.