Farské oznamy od 17. do 23. októbra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. októbra 2022.

Čítať ďalej

Hodový program 2022

Šarkaniáda 2022 v Šalgočke

Výzva na vykonanie deratizácie – jeseň 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu opatrenia – vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 24.10.2022 do 27.11.2022.

Výzva na vykonanie deratizácie – jeseň 2022 – úplné znenie (.pdf)

Pozvánka na Hodový program 2022

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na hodový program 2022 v dňoch 14. – 16. októbra 2022:

Piatok 14. októbra 2022:

  • 17:00 – Šarkaniáda a kolotoče na futbalovom ihrisku

Sobota 15. októbra 2022:

  • od 17:00 – Otvorenie spoločenskej záhrady za Kultúrnym domom. Vystúpenie folklórneho súboru Inovec, superstáristky Karmen Pál-Baláž, hudobného dua Peťo & Ja

Pripravený je stánok s občerstvením „ Dobroty u KIKI a MILU“, podávať sa bude cigánska pečienka, zemiakové špirály, široký výber alko aj nealko nápojov, varené víno.

Nedeľa 16. októbra 2022:

  • 9:00 – Hodová Sv. omša v kostole Sv. Terézie
  • 14:00 – Futbalový zápas Ligy Internacionálov „Starí páni Šalgočka – Starí páni Kynek“

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetových stránkach a sociálnych sieťach obce Šalgočka.

 

Pozvánka na Šarkaniádu 2022

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na hodovú Šarkaniádu, ktorá sa bude konať v piatok 14. októbra 2022. Zraz účastníkov bude o 17.00 hod. na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Je pripravené malé občerstvenie pre deti aj rodičov. Na záver bude vyhodnotenie najkrajších, najlepšie a najvyššie lietajúcich šarkanov.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetových stránkach a sociálnych sieťach obce Šalgočka.