Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov

Miestna volebná komisia v Šalgočke podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

  • Peter Kobora, nezávislý kandidát
  • Angela Žáková, HLAS – sociálna demokracia
  • Viera Majková, nezávislá kandidátka
  • Barbora Stranovská, nezávislá kandidátka
  • Katarína Mesárošová, Ing., PhD., nezávislá kandidátka

B. Za starostu obce Šalgočka bola zvolená:

  • Helena Mesárošová, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – výsledky (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zápisnica (.pdf)