PF 2022

Vianočná nálada na domy sadá, šťastie a lásku do sŕdc nám vkladá. Nech vás vždy sprevádza na každom kroku, cez krásne Vianoce aj v novom roku.

Príjemné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov Vám želajú starostka obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu v Šalgočke.