Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.06.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 4. Správa audítorky obce k záverečnému účtu za rok 2020
 5. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 6. Žiadosť p. Opltovej Zuzany o súhlas zápisu vecného bremena práva prechodu k stavebnej parcele č. 518/30, 518/31 výstavby rodinných domov z parcely 524/1
 7. VZN č.1/2021 o vyvesovaní volebných plagátov
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenia
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.06.2021 (.pdf)

Pozvánka na výlet – Dračie dni Smolenice – 31.07.2021

Obec Šalgočka oznamuje rodičom a deťom, že 31. júla 2021 t.j. v sobotu usporiada výlet na Dračie dni na zámku v Smoleniciach s predpokladaným odchodom o 13:00 hod. Na zámku v Smoleniciach Vás privíta kráľ Marko, princ Markus a dračia víla Karolína. Čakať Vás bude príbeh o dračom vajíčku, rozprávka Návrat drakov, bábkové divadlo o 12 mesiačikoch a výcvik malých rytierov a víl, o ktorý sa postará šermiarske združenie. Program bude trvať do 19:00 hod.

Cena zájazdu je 12 € na osobu. V cene je zahrnutá vstupenka a cestovné autobusom. Vzhľadom na to, že je potrebné vstupenky rezervovať vopred, záujemcovia nech sa prihlásia na obecnom úrade v Šalgočke t. č. 031/786 11 05 čo najskôr. Testy pre účasť na podujatí nie sú potrebné, stačí používať rúško.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka.