Farské oznamy od 30. augusta do 5. septembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 30. augusta do 5. septembra 2021.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 23. do 29. augusta 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. augusta 2021.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 16. do 22. augusta 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 16. do 22. augusta 2021.

Čítať ďalej

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta oznamuje, že Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky na základe rozšírenia Afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 03.08.2021 až do odvolania nariaďuje mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území Slovenskej republiky.

Opatrenia sa týkajú:

  • Užívateľov poľovných revírov v oblastiach nezaradených v časti I, II, III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605.
  • Užívateľov poľovných revírov v poľovných revíroch zaradených v nárazníkovej zóne a v reštrikčnom pásme I podľa časti I prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605.
  • Užívateľov poľovných revírov v oblastiach zaradených v reštrikčných pásmach podľa časti II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605.
  • Chovateľov ošípaných (komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovy).
  • Súkromných veterinárnych lekárov.

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných – úplné znenie opatrení (.pdf)

Farské oznamy od 9. do 15. augusta 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 9. do 15. augusta 2021.
Čítať ďalej

Farské oznamy od 2. do 8. augusta 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. augusta 2021.

Čítať ďalej