Oznámenie o uložení písomnosti – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 16.07.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vojtech Dajč (.pdf)

Mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 – 07.07.2021

V stredu 7. júla 2021 sa v obci Šalgočka konalo druhé mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Zaočkovaných bolo 19 občanov obce Šalgočka a 21 občanov obce Zemianske Sady. Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju za zabepečenie mobilného očkovania, výjazdovému tímu, ktorý očkovanie vykonal a všetkým občanom, ktorí využili možnosť zaočkovať sa proti tomuto ochoreniu.