Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 10.04.2021

V sobotu 10. apríla 2021 sa v Kultúrnom dome Šalgočka konalo ďalšie kolo spoločného skríningového testovania obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Počas popoludnia sa prišlo otestovať 838 občanov, pozitívny výsledok mali 4 testy.

Ďakujeme celému odberovému tímu za vykonané testy a občanom všetkých troch obcí, ktorí sa prišli otestovať. Odberový tím ďakuje pánovi Marošovi Nemečkovi z baru Marco za skvelú večeru, Darinke Košťanyovej za vynikajúce pagáčiky a ďalším občanom za darované sladké pochúťky. Vzhľadom na narastajúci počet pozitívnych testov prosíme všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali všetky platné protipandemické opatrenia. O vývoji situácie a ďalších testovaniach vás budeme informovať.

Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 10.04.2021

Obec Šalgočka organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Testovanie na COVID-19 bude prebiehať v Kultúrnom dome Šalgočka v sobotu 10. apríla 2021 v čase od 13:00 hod. do 19:30 hod.

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom, alebo občania bývajúci v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady – Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady – Stredná ulica
 • 15:00 – 15:30 – Zemianske Sady – Horná ulica
 • Prestávka od 15:40 do 16:00
 • 16:00 –18:00 – Pusté Sady
 • 18:00 – 19:30 – Šalgočka – netreba sa objednávať

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2020
 4. Úprava rozpočtových opatrení
 5. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 6. Žiadosť o prerokovanie zmeny územného plánu na priemyselnú zónu pri parcele C317/54
 7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2021 (.pdf)