Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 10.04.2021

Obec Šalgočka organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Testovanie na COVID-19 bude prebiehať v Kultúrnom dome Šalgočka v sobotu 10. apríla 2021 v čase od 13:00 hod. do 19:30 hod.

  • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
  • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
  • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom, alebo občania bývajúci v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
  • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

  • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady – Hlavná ulica + Kráčiny
  • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady – Stredná ulica
  • 15:00 – 15:30 – Zemianske Sady – Horná ulica
  • Prestávka od 15:40 do 16:00
  • 16:00 –18:00 – Pusté Sady
  • 18:00 – 19:30 – Šalgočka – netreba sa objednávať