Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 10.04.2021

V sobotu 10. apríla 2021 sa v Kultúrnom dome Šalgočka konalo ďalšie kolo spoločného skríningového testovania obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Počas popoludnia sa prišlo otestovať 838 občanov, pozitívny výsledok mali 4 testy.

Ďakujeme celému odberovému tímu za vykonané testy a občanom všetkých troch obcí, ktorí sa prišli otestovať. Odberový tím ďakuje pánovi Marošovi Nemečkovi z baru Marco za skvelú večeru, Darinke Košťanyovej za vynikajúce pagáčiky a ďalším občanom za darované sladké pochúťky. Vzhľadom na narastajúci počet pozitívnych testov prosíme všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali všetky platné protipandemické opatrenia. O vývoji situácie a ďalších testovaniach vás budeme informovať.