Spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady – 03.04.2021

Okres Galanta sa od 5.4.2021 opäť nachádza v predposlednom 3. stupni varovania COVID Automatu (“bordový okres”). Pre cestu do zamestnania a iné aktivity je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní. Zemianske Sady preto organizujú ďalšie kolo spoločného skríningového testovania, ktoré sa bude konať v Telocvični ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 3. apríla 2021 v čase od 7:30 do 16:00. Vstup do areálu testovania je od Pošty. Testovanie je určené pre obyvateľov obce Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady. Pokyny k testovaniu:

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom, alebo občania bývajúci v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – Respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:30 – 9:30 – Pusté Sady
 • 9:30 – 11:30 – Šalgočka
 • 11:30 – 11:45 – Občania nad 65 rokov zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a Šalgočky
 • 12:00 – 13:00 – obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady – Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady – Stredná ulica
 • 15:00 – 16:00 – Zemianske Sady – Horná ulica

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.03.2021

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2021 o 17:00 hod. s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2020
 4. Úprava rozpočtových opatrení
 5. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 6. Žiadosť o prerokovanie zmeny územného plánu na priemyselnú zónu pri parcele C317/54
 7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec
 8. Rôzne
 9. Záver

 

Spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 27.03.2021

Obec Pusté Sady organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Testovanie bude prebiehať v Športovom areáli Pusté Sady v sobotu 27. marca 2021 v čase od 7:00 do 16:00. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa nachádza v 3. stupni varovania (“bordový okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 10:00 – Obec Pusté Sady
 • 10:00 – 11:45 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 15:00 – 16:00 – Zemianske Sady Horná ulica

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období – jar 2021

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky upozorňuje občanov na zvýšené riziko vzniku požiarov v jarnom období. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú nielen seba a okolie ale aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky vyzýva občanov na rešpektovanie zákona o ochrane pred požiarmi:

 • nevypaľujte suché trávnaté porasty
 • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť
 • nefajčite v lesoch
 • na kladenie ohňa v prírode využívajte len ohniská na to určené
 • pri odchode ohniská dôkladne uhaste

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky upozorňuje, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €!

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky sa zároveň obracia najmä na rodičov maloletých detí, aby venovali zvýšenú pozornosť pri ich výchove. Podľa dostupnej štatistiky požiarovosti deti najčastejšie spôsobujú požiara v bytoch, poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Venujte pozornosť najmä prevencii:

 • nedovolenej manipulácie detí s plynovými a elektrickými spotrebičmi, ako i horľavými kvapalinami,
 • hre detí so zápalkami v bytoch, hospodárskych budovách a lesoch, pri fajčení a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek,
 • zvýšenú pozornosť venujte uskladneniu zápaliek a nežiadajte od maloletých detí ich samotný nákup. Váš dozor musí byť primeraný veku dieťaťa,
 • maloleté deti nikdy nenechávajte bez dozoru dospelej osoby.

 

 

Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 20.03.2021

V sobotu 20. marca 2021 sa uskutočnilo ďalšie kolo spoločného skríningového testovania obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Do mobilného odberového miesta v Kultúrnom dome Šalgočka sa prišlo otestovať 800 občanov, pozitívny výsledok mal iba 1 test.

Náš odberový tím si musel poradiť s novým typom antigénového testu, ktorý má náročnejší postup vyhodnocovania. Počas dňa musel zopakovať dva testy. Napriek náročnejšiemu postupu sme ale testovanie opäť úspešne zvládli. Celému odbernému tímu ďakujeme za skvelú prácu a všetkým občanom ďakujeme za ich trpezlivosť a pokojný priebeh testovania.

Odberový tím zároveň veľmi pekne ďakuje pánovi Marošovi Nemečkovi za tradične skvelý obed a pani Darinke Košťányovej za výborné Moravské koláče. O ďalšom kole spoločného testovania Vás budeme informovať.