Uzavretie Obecného úradu Šalgočka – 01.02.2021

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že v pondelok 1. februára 2021 bude z dôvodu dezinfekcie priestorov po 2. kole skríningového testovania zatvorený.