Skríningové testovanie „Zachráňme spolu životy“ v obci Šalgočka – 31.01.2021

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že druhé kolo skríningového testovania „Zachráňme spolu životy“ bude v nedeľu 31. januára 2021 v čase od 9:00 do 15:00. Posledný odber bude realizovaný o 14.30 hod.

Žiadame občanov, aby sa objednali na presný čas na telefónnom čísle 031 786 1105 do 13.00 hod. a na 0904 761 105 do 18.00 hod. a tým predišli zbytočnému čakaniu. Pokyny k testovaniu:

 • Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a mať pripravené svoje telefónne číslo.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov.
 • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdané Potvrdenie  o vykonaní testu.
 • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • Počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka.

Na základe Vyhlášky č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa boli výnimky zo zákazu vychádzania bez negatívneho antigénového testu rozšírené o:

 • onkologických pacientov
 • ľudí so závažnou poruchou autistického spektra a s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • ľudí, ktorí sú v čase skríningového testovania od 18. do 26. januára 2021 v izolácii alebo na PN,
 • deti do 10 rokov veku
 • ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú doklad o prekonaní choroby nie starší ako 3 mesiace
 • ľudí, ktorí vedia preukázať, že ochorenie COVID-19 im bolo diagnostikované v čase od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021
 • ľudí, ktorí boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od druhého očkovania uplynulo aspoň 14 dní
 • žiakov nultého, prvého až štvrtého ročníka základnej školy,
 • žiakov základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch
 • vstup dieťaťa alebo žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vyhláška č. 13 a 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – úplné znenie (.pdf)