Uzavretie Obecného úradu Šalgočka pre verejnosť do 07.02.2021

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že z dôvodu pokračujúcich protipandemických opatrení a nariadeného zákazu vychádzania bude do 7. februára 2021 pre verejnosť uzavretý. Prosíme občanov, aby svoju agendu s Obecným úradom vybavovali počas úradných hodín e-mailom: obecnyurad@salgocka.sk alebo telefonicky: obecný úrad: 031/786 1105, 0904 761 105, starostka obce: 0915 890 154.