Pozvánka na Uvítanie detí do života 2020

Obec Šalgočka srdečne pozýva všetkých rodičov spolu s ich malými ratolesťami na Uvítanie detí do života narodených v roku 2019, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2020 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovovaním a uverejňovaním fotografií a iného vizuálneho materiálu, ktorý na podujatí môže vzniknúť na webovej stránke obce.