Oznam o odpredaní nepotrebného majetku obce

Obec Šalgočka ponúka na odpredaj prebytočný majetok a to motorovú kosačku MF – 70 (Terra) rok výroby 1991 so žacou lištou s návesom.
Vyvolávacia cena je 100 €.
Zariadenie sa predáva v celku, a to motor + žacie zariadenie + prípojné zariadenie – náves.
Vo štvrtok 26. 5. 2016 o 17.00 hod. je možná obhliadka tejto kosačky pri Obecnom úrade v Šalgočke, po obhliadke je možné podať písomnú cenovú ponuku. Rozhoduje najvyššia cenová ponuka.

Farské oznamy od 15. do 22. mája 2016

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre Slávnosť zoslania Ducha Svätého od 15. do 22. mája 2016:

Farské oznamy od 15. do 22. mája 2016 (.pdf)

Stavanie Mája 2016