Záverečný účet obce, výročná a audítorská správa za rok 2016

Obec Šalgočka zverejňuje záverečný účet obce, výročnú správu obce a audítorskú správu obce za rok 2015, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom:

Audítorská správa obce Šalgočka za rok 2015 (.pdf)
Výročná správa obce Šalgočka za rok 2015 (.pdf)
Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2015 (.pdf)

Rozlúčka s Mgr. Miroslavom Košťanym

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, že nás dňa 22. 5. 2016 navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec, brat, švagor, príbuzný, sused a priateľ, právnik, redaktor, spisovateľ, Mgr. Miroslav Košťany vo veku 77 rokov po dlhej ťažkej chorobe. Posledná občianska rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 26. 5. 2016 o 13:30 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Smútiaca rodina ďakuje za tichú spomienku

parte-kostany-miroslav