Oznam o odpredaní nepotrebného majetku obce

Obec Šalgočka ponúka na odpredaj prebytočný majetok a to motorovú kosačku MF – 70 (Terra) rok výroby 1991 so žacou lištou s návesom.
Vyvolávacia cena je 100 €.
Zariadenie sa predáva v celku, a to motor + žacie zariadenie + prípojné zariadenie – náves.
Vo štvrtok 26. 5. 2016 o 17.00 hod. je možná obhliadka tejto kosačky pri Obecnom úrade v Šalgočke, po obhliadke je možné podať písomnú cenovú ponuku. Rozhoduje najvyššia cenová ponuka.