Farské oznamy od 15. do 22. mája 2016

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre Slávnosť zoslania Ducha Svätého od 15. do 22. mája 2016:

Farské oznamy od 15. do 22. mája 2016 (.pdf)