Farské oznamy od 27. septembra do 4. októbra 2015

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 26. nedeľu v cezročnom období od 27. septembra do 4. októbra 2015:

Farské oznamy od 27. septembra do 4. októbra 2015 (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2015 o 18:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Žiadosť o zmenu územného plánu obce
  4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
  5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015
  6. Informácia o čerpaní dotácií obce zo štátneho rozpočtu
  7. rôzne
  8. Záver

 

 

Putovania vo Fussmanovom dvore – reportáž

Pozrite si reportáž Západoslovenskej televíze z akcie Putovania, ktorá sa uskutočnila 29. augusta 2015 vo Fussmanovom dvore – Panónii. Hosťami akcie boli prof. Eva Blahová, prof. Fedor Malík a dlhoročný člen Moravanky Jozef Šmukař s kapelou.