Farské oznamy od 30. augusta do 6. septembra 2015

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 22. nedeľu v cezročnom období od 30. augusta do 6. septembra 2015:

 

Farské oznamy od 30. augusta do 6. septembra 2015 (.pdf)

Rekonštruovaná sýpka

Interiér kostola

Farské oznamy od 24. do 30. augusta 2015

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 21. nedeľu v cezročnom období od 24. do 30. augusta 2015

Farské oznamy od 24. do 30. augusta 2015 (.pdf)
Prečo pomáhať utečencom (.pdf)