Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2015 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa kontrolórky obce, záverečný účet obce za rok 2014, audítorská správa k účtovnej závierke za rok 2014
  4. Návrh urbanistickej štúdie na IBV za cintorínom – lokalita Čalád
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2015 (.pdf)

Farské oznamy od 27. júla do 2. augusta 2015

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 17. nedeľu v cezročnom období od 27. júla do 2. augusta 2015

Farské oznamy od 27. júla do 2. augusta 2015 (.pdf)

Šalgočka – Naj Dedinka Slovenska

IMG_4546.jpg

Šalgočka má za sebou účinkovanie v relácii Naj dedinka Slovenska. Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve RTVS. A nezabudnite za Šalgočku zahlasovať!

Pozvánka na 3. ročník tenisového turnaja

tenis-2015Friends Travel a obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka organizujú 3. ročník tenisového turnaja o pohár Starostov obcí. Turnaj sa uskutoční na multifunkčných ihriskách v Zemianskych Sadoch a Pustých Sadoch 12. júla 2015.

Registrácia, zraz a vylosovanie od 8:30 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Štartovné 5 EUR.

tenisovy-turnaj