Zber papiera a elektroodpadu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že dňa 12. 11. 2012 (pondelok) bude zber papiera. Papier všetkých druhov aj kartón pevne zviazaný stačí vyložiť na priedomie a pracovníci aktivačnej činnosti ho vyzbierajú do kontajnera.

Dňa 19. 11. 2012 (pondelok) bude zber elektroodpadu firmou ANEO Trnava. Takýto odpad (televízory, chladničky, rýchlovarné kanvice, rôzne elektrospotrebiče, počítače) stačí ráno o 8.00 hod vyložiť na priedomie. Ďakujeme za každé množstvo papiera a elektroodpadu, ktoré nám pomôže skvalitniť čistotu nášho okolia a zvýšiť príspevok od Recyklačného fondu pre obec.

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.10.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.10.2012 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácie o výstavbe nájomných domčekov s investorom p. Vitekom
  4. Informácia o investičných akciách prevedených v roku 2012
  5. Výrub drevín topoľov areál – ihrisko
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica 08.10.2012 (.docx)
Uznesenie 08.10.2012 (.docx)