Pozvánka na Mikulášsky trh 2023

Obec Šalgočka srdečne pozýva všetkých malých aj veľkých na Mikulášsky trh, ktorý sa bude konať v sobotu 2. decembra 2023 v spoločenskej záhrade Kultúrneho domu Šalgočka. Program:

  • o 14.00 hod. – otvorenie  Mikulášskeho trhu – môžete si zakúpiť vianočné oblátky, trubičky, med, medovníky, vianočné pečivo, rôzne darčeky, vianočné ozdoby a iný tovar
  • o 15:00 hod. – adventné pásmo  hudby a kolied
  • o 16.00 hod. – NEBO-PEKLO – príchod Mikuláša s anjelmi a čertami a pekelnou  „OHŇOVOU SHOW“, rozdávanie mikulášskej nádielky deťom

 Počas trhu bude pripravené bohaté občerstvenie – cigánska pečienka, varené vínko,  adventný punč, malá cukráreň. Pre deti mikulášske maľovanie na tvár.

Príďte sa naladiť na adventnú nôtu.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Šalgočka

Podvody na senioroch – výmena odkvapových rúr

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané podvody najmä na starších občanoch s cieľom pripraviť ich o úspory.

Traja neznámy muži na osobnom motorovom vozidle so zahraničným evidenčným číslom osobne navštívili starší manželský pár v Šoporni a uviedli, že im lacno vymenia odkvapové rúry. Ešte pred dokončením práce dohodnutú sumu neúmerne navýšili, pričom seniori uviedli, že takú vysokú hotovosť nemajú. Napokon podvodníkom namiesto dohodnutej sumy odovzdali niekoľko tisíc Eur, pričom dokončenia opravy rúr sa už nedočkali.

Ďalší oklamaný dôchodca, ktorý vpustil podvodníkov do svojho domu v Seredi, obdobným spôsobom prišiel o 12 000 Eur.

Polícia opätovne vyzýva najmä starších občanov, aby do svojich obydlí nevpúšťali cudzích ľudí a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, okamžite kontaktovali políciu na linke 158.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2023

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2024.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2023 (.pdf)

Deň červených makov 2023

Obec Šalgočka sa pripája k celosvetovej pietnej spomienke pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov, známeho tiež ako Deň červených makov. Všetkým obetiam vojnových konfliktov vzdáme úctu 11. novembra o 11 hodine a 11 minúte rozozvučaním zvonov po dobu jednej minúty.

Červené vlčie maky sú jedným zo symbolov vojnových veteránov prvej svetovej vojny. Symbol vznikol podľa básne kanadského chirurga Johna McCraea In Flanders fields (V poliach Flámska). 

„Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu,“ znie časť básne. 

Červená farba kvetu symbolizuje krv preliatu na bojiskách vojen a často ho vídame na spomienkových ceremóniách v mnohých demokratických krajinách.

 

Oznámenie o strategickom dokumente – “Územný plán obce Šalgočka- Zmeny a doplnky č. 3/2023“

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente – “Územný plán obce Šalgočka- Zmeny a doplnky č. 3/2023“.

Stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente “Územný plán obce Šalgočka- Zmeny a doplnky č. 3/2023“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené 27.10.2023, t. j. najneskôr do 13.11.2023 na adrese Obec Šalgočka 925 54 Šalgočka 135 E-mail: obecnyurad@salgocka.sk, Telefónne číslo: 031/786 11 05

Konzultácie podľa paragrafu6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. k uvedenému strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Obecnom úrade Šalgočka 135 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame si dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

00A – Oznámenie o strategickom dokumente (.pdf)
00B – Textový návrh (.pdf)
01 – Širšie vzťahy (.pdf)
02 – Komplexný návrh (.pdf)
03 – Doprava (.pdf)
04 – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 – Energetika (.pdf)
06 – Použitie PP na nepoľnohospodárske účely (.pdf)
07 – Schéma záväzných častí (.pdf)

 

Pozvánka na sadenie moruší a orechov v rámci grantu „Sadíme budúcnosť“

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva podporiť projekt „Morušový a orechový sad“ z nadácie Ekopolis cez grant „Sadíme budúcnosť“.

V pondelok 30. októbra 2023 od 9.30 hodiny v priestoroch  pri potoku Jác za súpisnym číslom 25 budeme sadiť stromčeky moruše, orechov a jarabiny.

Pozývame všetkých, ktorí si urobia čas na verejnoprospešnú službu pre ďalšie generácie a prídu nám pomôcť vysadiť 50 stromčekov do tejto lokality. Je potrebné si priniesť rýľ prípadne motyku. Rukavice Vám poskytneme. Radi uvítame i naše deti. Za dobrú prácu bude i zaslúžená odmena.

Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť zasadiť zelenú budúcnosť hlavou, srdcom rukami  pre nás všetkých!