Oznámenie o uložení písomnosti – Zlata Šandorová

Oznamujeme Vám, že na Obecnom úrade máte uloženú listovú zásielku do vlastných rúk. Listovú zásielku si môžete prevziať na Obecnom úrade do termínu: 25.10.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Zlata Šandorová (.pdf)