Farské oznamy od 24. februára do 1. marca 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. februára do 1. marca 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
24.02.
  Bojničky
17:00
† Peter a Cecília Mečároví, Štefan a † rodina
Ut
25.02.
  Dvorníky
18:00
† Pavol a Mária Vargoví a s.r.z.o.s.
St

26.02.

Popolcová streda Bojničky
17:00

Šalgočka
09:00

Zemianske Sady
18:30

Dvorníky
18:30

† rodičia Liškoví a ostatná † rodina

† manžel, rodičia z.o.s. a celá † rodina

† manželka a matka Oľga Srňanská a rodičia

za duše v očistci

Št

27.02.

  Bojničky
17:00
† Helena Moravcová
Pi
28.02.
  Dvorníky
18:00
† Marta Kováčová
So
29.02.
  Dvorníky
18:00
† Hermína Poláková
Ne

01.03.

1. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
poďakovanie za Božiu pomoc pre rodinu Remenárovú
Bojničky
08:45
† manžel Miloš Izakovič
Šalgočka
09:00
† manžel Ján, súrodenci, rodičia a vnuk Danko
Dvorníky
10:30
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† syn a brat Jozef Cáder
 • POPOLCOVÁ STREDA: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých ( osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
 • POBOŽNOSTI KRÍŽOVÝCH CIEST: Možnosť získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnení obvyklých podmienok.
  Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť majú rovnako možnosť získavať odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána.
 • DVORNÍKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 15:00
  BOJNIČKY: PONDELOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 14:00
  ŠALGOČKA: NEDEĽA 30 min. pred sv. omšou
  ZEMIANSKE SADY: STREDA 30 min. pred sv. omšou
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DETMI: pozývame na sv. omšu spojenú s pôstnou katechézou pre rodiny s deťmi v nedeľu 01.03. o 10:30 vo farskom chráme v Dvorníkoch.
 • STERTNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: DVORNÍKY: piatok 28.02. po sv. omši o 18:30 v chráme, BOJNIČKY štvrtok 27.02. po sv. omši o 17:30 v chráme. Ďakujem vopred za účasť.